වසරේ විශිෂ්ටතම ‌ගේය පද සංග්‍රහය

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2022 සඳහා “වසරේ විශිෂ්ටතම ගේය පද සංග්‍රහය” යන අංශයෙන් පහත ගේය පද සංග්‍රහයන් අවසන් වටය සඳහා නිර්දේශ විය

 • ප්‍රේමයයි මනරම්  (සරසවි ප්‍රකාශකයෝ)

  යමුනා මාලිනී පෙරේරා
 • පමා වී පිපුණු මල් සුවඳයි (කර්තෘ ප්‍රකාශන)

  වසන්ත කුමාර කොබවක
 • සඳමඬල වී  (සූරිය ප්‍රකාශකයෝ)

  පූජ්‍ය පල්ලේගම හේමරතන හිමි

වසරේ විශිෂ්ටතම තීරු ලිපි සංග්‍රහය

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2022 සඳහා “වසරේ විශිෂ්ටතම තීරු ලිපි සංග්‍රහය” යන අංශයෙන් පහත තීරු ලිපි සංග්‍රහයන් අවසන් වටය සඳහා නිර්දේශ විය

 • නින්නාද  (සීමාසහිත ඇස්. ‌ගොඩ‌ගේ සහ සහෝදරයෝ පුද්. සමාගම)

  හර්ෂිනී පුෂ්පමාලා ආරච්චිගේ
 • වන්නිගේ කොලම ( කේ. බුක්ස් ප්‍රකාශන)

  නයනෙස්න වන්නිනායක

 • සමීප රූප (සරසවි ප්‍රකාශකෙයෝ)

  බුද්ධදාස ගලප්පත්ති

වසරේ විශිෂ්ටතම නවකතාව

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2022 සඳහා “වසරේ විශිෂ්ටතම නවකතාව” යන අංශයෙන් පහත නවකතාවන් අවසන් වටය සඳහා නිර්දේශ විය

 • හින් දොස් මාලේ  (මියුසස් ප්‍රකාශකෙයෝ)

  සේපාලී මායාදුනේ
 • සන්ධ්‍යානන්දය (සරසවි ප්‍රකාශකෙයෝ)

  කීර්ති වැලිසරගේ
 • නකුල මුනි (සීමාසහිත ඇස්. ගොඩ‌ගේ සහ සහෝදරයෝ පුද්. සමාගම)

  එරික් ඉලයප්ආරච්චි
 • ප්‍රේමානිශංස (සරසවි ප්‍රකාශකෙයෝ)

  චන්ද්‍රරත්න බණ්ඩාර
 • මගේ චිකාගෝ හදවත (සරසවි ප්‍රකාශකෙයෝ)

  ශෙමල් ජයෙකාඩි

වසරේ විශිෂ්ටතම කාව්‍ය සංග්‍රහය

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2022 සඳහා “වසරේ විශිෂ්ටතම කාව්‍ය සංග්‍රහය” යන අංශයෙන් පහත කාව්‍ය සංග්‍රහයන් අවසන් වටය සඳහා නිර්දේශ විය


 • නාරි සූත්‍රය ‌(කේ බුක්ස් ප්‍රකාශන)

  අනුරාධා නිල්මිණි
 • ලිය සැව් ලිහී ගිය ගනසාමඬුලු (විදර්ශන ප්‍රකාශන)

  ලක්ශාන්ත අතුකෝරල
 • ප්‍රොමිතියස් දූපත – එරික් ඉලයප්ආරච්චි (සීමාසහිත ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ පුද්. සමාගම)

  එරික් ඉලයප්ආරච්චි
 •  

  වම් පියවුර (අගහස් ප්‍රකාශන)

  සුරේඛා සමරසේන
 • ගිනි වැදුණු පියාපත් (විදර්ශන ප්‍රකාශන)

  සඳරැසී සුදුසිංහ

වසරේ විශිෂ්ටතම ශාස්ත්‍රීය කෘතිය

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2022 සඳහා ” වසරේ විශිෂ්ටතම ශාස්ත්‍රීය කෘතිය” යන අංශයෙන් පහත කෘතීන් අවසන් වටය සඳහා නිර්දේශ විය

 • සිංහල උපාසකජනාලංකාරය – සංස්කරණය සහ විචාරාත්මක අධ්‍යයනයක්  (සීමාසහිත ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ පුද්. සමාගම)

  ආචාර්ය ‌පේමසිරි නාගසිංහ

 • සිංහල ජන ගායන ශෛලී (වාපා යුනිවර්සිටි ප්‍රෙස්,සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය)

  සමන් පනාපිටිය
 •  

  කෙවුල්ගම දළදා ගමන් මාලිගය (සීමාසහිත ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ පුද්. සමාගම)

  ජ්‍යේෂ්ඨ මහාචාර්ය මහින්ද සෝමතිලක
 •  

  සංඛ්‍යා පුරාණය (සරසවි ප්‍රකාශකෙයෝ)

  සන්ධ්‍යා කහඳගමගේ
 •  

  කඩවර ඇදහීම – ලංකාවේ කඩවර ඇදහීම හා යාතුකර්ම පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයකි (සීමාසහිත ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ පුද්. සමාගම)

  මහින්ද කේ. විමලසිරි

වසරේ විශිෂ්ටතම කෙටිකතා සංග්‍රහය

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2022 සඳහා “වසරේ විශිෂ්ටතම කෙටිකතා සංග්‍රහය” යන අංශයෙන් පහත කෙටිකතා සංග්‍රහයන් අවසන් වටය සඳහා නිර්දේශ විය

 • ගිනි සෝමෙ සහ තවත් කෙටිකතා  (සූරිය ප්‍රකාශකෙයෝ)

  උපාලි උබයෙස්කර
 • වැසිකිළි සෝදන්නාගේ දුව වීම නිසා (සරසවි ප්‍රකාශකෙයෝ)

  මහින්ද රත්නායක
 •  

  නකුල මුනි (සීමාසහිත ඇස්. ගොඩ‌ගේ සහ සහෝදරයෝ පුද්. සමාගම)

  එරික් ඉලයප්ආරච්චි
 • ප්‍රේමානිශංස (සරසවි ප්‍රකාශකෙයෝ)

  චන්ද්‍රරත්න බණ්ඩාර
 • මගේ චිකාගෝ හදවත (සරසවි ප්‍රකාශකෙයෝ)

  ශෙමල් ජයෙකාඩි