විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2023

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2023හි ග්‍රන්ථ සමීක්ෂණ කටයුතු ඇරඹේ. විශිෂ්ටතම නවකතාව, විශිෂ්ටතම කෙටිකතා සංග්‍රහය, විශිෂ්ටතම පද්‍ය කාව්‍ය සංග්‍රහය, විශිෂ්ටතම ගේය කාව්‍ය සංග්‍රහය, විශිෂ්ටතම පුවත්පත් තීරු ලිපි සංග්‍රහය, මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා විෂයයන්ට අදාළව විශිෂ්ටතම ශාස්ත්‍රීය කෘතිය යන ක්ෂේත්‍රවලට අදාළව අවසන් වටය සඳහා නිර්දේශ වන කෘති පිළිබඳ ඉදිරියේදී දැනුම් දෙනු ලැබේ.
In addition to the literary publications mentioned above, the Faculty of Humanities and Social Sciences plans to further expand the Vidyodaya Literary Awards Presentation and consider academic books too in humanities and social sciences fields for evaluation and presentation of awards with effect from 2022.
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2023 සඳහා කෘති ඉදිරිපත් කළ ප්‍රකාශන ආයතන අතුරින් ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ සමාගම රිදී සන්නාමයෙන් (Silver Partner) පිදුම් ලබයි..

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2023 සඳහා කෘති ඉදිරිපත් කළ ප්‍රකාශන ආයතන අතුරින් සරසවි ප්‍රකාශන ආයතනය රන් සන්නාමයෙන් (Gold Partner ) පිදුම් ලබයි..

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2023 සඳහා කෘති ඉදිරිපත් කළ ප්‍රකාශන ආයතන අතුරින් සුරස ප්‍රකාශන ආයතනය (ෆාස්ට් පබ්ලිෂර්ස්) ලෝකඩ සන්නාමයෙන් (Bronze Partner) පිදුම් ලබයි…
Nominees for best Academic Book

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානයේ අවසන් වටයට නිර්දේශිත ශාස්ත්‍රීය කෘති ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2023හි වසරේ විශිෂ්ටතම ශාස්ත්‍රීය කෘතිය (මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා විෂය ක්ෂේත්‍රවලට අදාළව) තරග අංශයේ අවසන් වටයට නිර්දේශ වී ඇති කෘති ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

 • සුඛාවතීව්‍යුහ සූත්‍රය – ලේල්වල අරියධම්ම හිමි (ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ)
 • සම්මානිත මහාචාර්ය ආර්. ඒ. එල්. එච්. ගුණවර්ධන ඉතිහාසය හා ඉතිහාසකරණය – එන්. ඒ. විමලසේන (ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ)
 • සිංහල නවකතාකරුවාගේ ජයග්‍රහණය සහ විචාරකයාගේ පරාජය – මහින්ද රත්නායක (ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ)
 • න්‍යාය බින්දුව : බෞද්ධ තර්ක ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ හැඳින්වීමක් – අසංග තිලකරත්න (බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය)
 • වර්ණ : සන්නිවේදනය හා සංඥාර්ථ – ඩබ්ලිව්. රංජිත් ධර්මතිලක (ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ)
Nominees for best collection of columns

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානයේ අවසන් වටයට නිර්දේශිත තීරු ලිපි සංග්‍රහ ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2023හි වසරේ විශිෂ්ටතම තීරු ලිපි සංග්‍රහය තරග අංශයට අදාළව අවසන් වටයට නිර්දේශ වී ඇති කෘති ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

 • දෙකෝටියක සිහින: තීරුලිපි සමූහයක සමාචාරය – අරුණ ප්‍රදීප් කුමාර (බෝධිනායක ප්‍රකාශන)
 • කළුලෑල්ල: තීරු රචනා සංග්‍රහය – සුසිල් ජේ. අමරසේකර (ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ)
 • ටොම්සන් මහත්තයා – 1 සහ ටොම්සන් මහත්තයා – 2 – බන්දුල පී. දයාරත්න (ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ)
Nominees for  best poetry collection

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානයේ අවසන් වටයට නිර්දේශිත පද්‍ය කාව්‍ය සංග්‍රහ ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2023හි වසරේ විශිෂ්ටතම පද්‍ය කාව්‍ය සංග්‍රහය තරග අංශයට අදාළව අවසන් වටයට නිර්දේශිත කෘති ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

 • ‘ඉර්තු’ – අනුරාධා නිල්මිණි (ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් – සුරස ප්‍රකාශන)
 • ‘වලාකුළු නිම්නයට එන්න’ – පවන් අංජන (ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ)
 • ‘සහස් කඳු තරණ මංපෙත්’ – කෞශල්‍යා ජයලත් (ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ)
 • ‘හැඟුම් ගඟෙහි හැංගිලා’ – ලක්ශාන්ත අතුකෝරල (විදර්ශන ප්‍රකාශන)
 • ‘හීතල හී තල’ – අසංක රුවන් සාගර (කේ බුක්ස් ප්‍රකාශන)
Nominees for best novel

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානයේ අවසන් වටයට නිර්දේශිත නවකතා ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023හි වසරේ විශිෂ්ටතම නවකතාව තරග අංශයෙන් අවසන් වටයට නිර්දේශ වූ කෘති ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

 • ‘වැනීසියේ බණ්ඩාර’ – ශමෙල් ජයකොඩි (සරසවි ප්‍රකාශන)
 • ‘කුර හඬෙකි වියැකෙන’ – නෝබට් අයගම (ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් – සුරස ප්‍රකාශන)
 • ‘මුන්නක්කරේ සංසාරේ’ – මංජුල වෙඩිවර්ධන (විදර්ශන ප්‍රකාශන)
 • ‘ගිරිජා’ – මනෝහරී ජයලත් – (විදර්ශන ප්‍රකාශන)
 • ‘පහනක අඳුර’ – එරික් ඉලයප්ආරච්චි – (ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ)
Nominees for best short story collection

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානයේ අවසන් වටයට නිර්දේශිත කෙටිකතා සංග්‍රහ ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2023හි වසරේ විශිෂ්ටතම කෙටිකතා සංග්‍රහය තරග අංශයට අදාළව අවසන් වටයට නිර්දේශිත කෘති ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

 • ‘පාත්ත රංචුවේ හොන්ක් හොන්ක් හඬ’ – අනුසාර මාහියංගොඩ (ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ)
 • ‘අන්ධයා සහ සුරුට්ටු න්‍යාය’ – විරාජිනී තෙන්නකෝන් (සරසවි ප්‍රකාශන)
 • ‘සූර්ය ක්ලාන්තය සහ අනාථ කථා’ – එරික් ඉලයප්ආරච්චි (ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ)
 • ‘ටෙඩියෙකුගේ චේ හදවත’ – මලිඳු කාවින්ද කුමාරසිංහ (ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ)
 • ‘කොමනා සහ තවත් කතා’ – අනුරසිරි හෙට්ටිගේ (ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ)