ආචාර්ය නිරංජි විජේවර්ධන මහත්මියගේ පොත් පිළිබඳ රුපවාහිනී කතාබහක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අපරාධ විද්‍යාව හා අපරාධ යුක්තිය අධ්‍යනාංශයේ ජෙය්ෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය නිරංජි විජේවර්ධන මහත්මියගේ පර්යේෂණ කෘති පිලිබඳ වටිනා කතාබහක් “අද දෙරණ 24 x 7” නාලිකාවේ විකාශය විය. ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ විද්‍යාව හා අපරාධ යුක්තිය විෂය සම්බන්ධයෙන් විශේෂවේදී උපාධියක් පිරිනමනු ලබන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධපුර විශ්වවිද්‍යාලය පමණක් වන අතර මෙම විෂය ආරම්භ කිරීමේ පුරෝගාමියා වන්නේ දිවංගත ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය නන්දසේන රත්නපාල මහතායි. මෙම විෂය සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් අතරද තරගකාරී ඉල්ලුමක් ඇති බව ප්‍රකාශ කල ආචාර්ය නිරංජි විජේවර්ධන මහත්මිය මෙම විෂය සමාජ ගත වීමේ වැදගත් කමද අවධාරණය කෙරිණි.

මෙහිදී ආචාර්ය නිරංජි විජේවර්ධන මහත්මිය අතින් ලියවුනු මුලික අපරාධ විද්‍යාව, දුවිලි මල්, අපරාධ වින්දිතයෝ ගුණාත්මක පොලිස් සේවයක් උදෙසා සහ එකසිය පනස් වසරක ශ්‍රී ලාංකේය පොලිස් සේවයේ ප්‍රත්‍යාවර්ජනය යන පර්යේෂණ කෘති පිළිබඳව කතාබහට ලක්විය. විදි දරුවන් පිලිබඳ විශිෂ්ඨ පර්යේෂණ කෘතියක් වූ “දුවිලි මල්” කෘතියේ තවත් දිගුවක් පොතක් ලෙස එලි දැක්වීමට සිටින බවද එතුමිය ප්‍රකාශ කර සිටියාය. මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ආචාර්ය නිරංජි විජේවර්ධන මහත්මිය පර්යේෂණ කෘතියක ඇති වටිනාකම සහ එයින් සමාජයට වන බලපෑමද විස්තර කළාය.