July 12, 2018

Day

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් 2016 වර්ෂයේ පැවැත්වූ අපරාධ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ ප්‍රතිඵල පහතින් ලබාගත හැකිය. ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ ප්‍රතිඵල>> මෙම ප්‍රතිඵල වලංගු වන්නේ පිඨයේ ප්‍රතිඵල මණ්ඩලය, පිඨ සභාව සහ සනාතන සභාවේ අනුමැතියෙන් පමණක් බව සලකන්න.  
Read More