මහාචාර්ය මැදගම්පිටියේ විජිතධම්ම හිමියෝ අග්ගමහා ගන්ථවාචක පණ්ඩිත උපාධියෙන් පිදුම් ලබති

මානවශාස්ත්‍ර  හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ, පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අධ්‍යයනාංශයේ මහාචාර්ය මැදගම්පිටියේ විජිතධම්ම හිමියෝ අග්ගමහා ගන්ථවාචක පණ්ඩිත උපාධියෙන් පිදුම් ලබති. අග්ගමහා ගන්ථවාචක පණ්ඩිත උපාධිය, බුරුම (මියන්මාර) රජය විසින් පිරිනමන විශේෂ උපාධියකි. ශාස්ත්‍රීය වශයෙන් සිදුකරන සේවය ඇගයීම වෙනුවෙන් වයස අවුරුදු 60ට අඩු භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට ප්‍රදානය කෙරෙන ඉහළම උපාධිය යි.

පාලි භාෂාවෙන් ගද්‍ය හා පද්‍ය නිර්මාණ සිදුකරමින් පාලි මාධ්‍යයෙන් දේශන පවත්වමින් පාලි භාෂා සාහිත්‍යය ඉහළ නැංවීමට කරන ලද සේවය හා ශාස්ත්‍රපති, දර්ශනපති හා දර්ශනසූරි උපාධි අපේක්‍ෂක ශිෂ්‍යයන්ට ඉගැන්වීමෙන් හා උපදේශකත්වය සැපයීමෙන් කරන ලද සේවය අගය කරමින් මෙම උපාධිය පිරිනමා තිබේ. විජිතධම්ම හිමියන් මියන්මාර රජයෙන් මෙම උපාධිය ලබාගත් ලාබාලතම ශ්‍රී ලාංකික භික්‍ෂුව ද වෙයි. ජනවාරි මස 04 වැනිදාට යෙදෙන මියන්මාරයේ නිදහස් දිනය දා එම උපාධිය පිරිනැමීමට තෝරාගන්නා පිරිස නිවේදනය කරයි.

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023