මහාචාර්ය ඥානදාස පෙරේරා මහතා මෙහෙයවන විශේෂ මනෝවිද්‍යා වැඩසටහන

යහපත් මානසික සෞඛ්‍ය තත්වයක් ඇතිකරගැනීමට මන පෙන්වන විශේෂ මනෝවිද්‍යා වැඩමුළුවක් දර්ශනය හා මනෝවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ, දර්ශනය හා මනෝවිද්‍යා සංගමය මගින් සංවිධානය කරන, ලදුව ශ්‍රී ලංකා මානසික සෞඛ්‍ය පදනමේ ගරු සභාපති, මනෝවිද්‍යාව පිලිබඳ මහාචාර්ය ඥානදාස පෙරේරා මැතිතුමා විසින් ජුනි මස 27 වන අගහරුවදා දින බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී පවත්වන ලදී. විභාගයට මුහුණ දිය යුතු අකාරය, මානසික ආතති කළමනාකරණය, ලිහිලනය, සංගීත චිකිත්සනය, මෝහනය, මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය පිලිබඳ විශේෂ මනෝ රංගනයක් ආදී විවිධ අංශ ඔස්සේ මෙම වැඩමුළුව පැවැත්වුණු අතර අධ්‍යයනාංශයේ ආචාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු විද්‍යාර්ථින් රැසක්ද සහභාගී විය.

ඥානදාස පෙරේරා මහතා මෙහෙයවන යහපත් මානසික සෞඛයක් සඳහා මග පෙන්වන විශේෂ මනෝවිද්‍යා වැඩමුළුව

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023