නියඟයට මුහුණ දිය යුත්තේ කෙසේද?

“වත්මන් පාරිසරික හා කාලගුණික තත්වය” සම්බන්ධයෙන් භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුමනජිත් කුමාර මහතා TV 1 නාලිකාවේ හරිමග වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙමින් පැවැත්වූ සාකච්චාවේදී මෙම තත්වයට මුහුණ දිය යුත්තේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කළේය. තවමත් මෙම තත්වය හේතුවෙන් ආපදා තත්වයක් ඇති වි නොමැති බවත් එවැන්නක් ඇතිවුවහොත් එම අභියෝගය, විශේෂයෙන් නැගෙනහිර වැනි වියලි පළාත්වලට බලපෑම් කළ හැකි බැවින් ඒ සඳහා පුර්ව සුදානම වැදගත් බවත් එතුමා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

එසේම පෘතුවිය ඇතිවීමේ පටන් භූ විද්‍යාත්මක විපර්යාස සිදුවූ ආකාරය සඳහා විද්‍යාත්මකව නිදසුන් ගෙනහැර පාමින් වියළි කාලගුණික තත්වයන් ඇතිවීමේ හේතුන් ආදියද මෙතුමා සිය සාකච්චාවේදී ඉදිරිපත් කළේය.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022