ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියට අනුයුක්තව ආයතනික පුහුණුව ලබන සිසුන් සදහා වන විශේෂ නිවේදනයයි

ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියට (NAITA)  අනුයුක්තව ආයතනික පුහුණුව ලබන සිසුන් තම සේවාදායකයා සමග ගිවිසුම්ගත පත්‍රය (Contract Form)  එම ආයතනය වෙත  (NAITA) 2017. 10.12 දිනට පෙර ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස දන්වා සිටිමි.

එසේම එම ආයතනයට අනුයුක්තව ආයතනික පුහුණුව ලබන මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ අවසන් වසර උපාධි අපේක්ෂකයින්ට එම ආයතනය තුල කටයුතු කිරීමේදී සහ පුහුණුව අතර වාරයේ යම් කිසි නීති රීති හෝ ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තත්වයක් ඇතිවන්නේ නම් එම ආයතනය විසින් උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා මාස තුනක කාලයක් එම ආයතනය තුල පුහුණුව ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් කැමැත්ත පල කර නිකුත් කර ඇති පහත සඳහන් ලිපිය ඉදිරිපත් කර එම අදාළ ගැටලු නිරාකරණය කරගත හැකි බව සලකන්න.

News & Updates

Diploma in Criminology 2023/2024 – Intake 13 – අපරාධවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2023/2024
June 5, 2023
Workshop on Best Practices in Educational Administration and Management for the Academic and Non-Academic Staff of the Faculty of Indigenous Social Sciences and Management Studies, Gampaha Wickramarachchi University of Indigenous Medicine
June 1, 2023
ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023