ඡන්දෝලංකාර – ජ්‍යේෂ්ඨ මහාචාර්ය කිවුලේගෙදර නාරද අනුනාහිමි උපහාර ශාස්ත්‍රීය ලේඛනාවලී දොරට වැඩුම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය කුලපති අතිපූජ්‍ය ආචාර්ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාරාභිධාන මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2024.01.18 වැනි බෘහස්පතින්දා ප.ව. 2.30ට ශ්‍රී සුමංගල සභාසදයේදී පැවැත් වේ.

 

 

 

ඔබ සැමට ආරාධනා !

සංවිධානය
සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය