තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාවේදී උපාධි යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය – දෙවන වසර (2017/18)

දෙවන වසර (2017/18) සිසුන් සඳහා වන තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාවේදී උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා  යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය 2020  මැයි 15 වන දින පැවැත්වීමට නියමිතය.

එම පරීක්ෂණය සඳහා 2020 මාර්තු මස 15 වන දින දක්වා ලියාපදිංචි වූ සිසුන්ට හැකියාව ඇති අතර උපධි පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා තෝරාගැනීමේදී  ඔවුන්ගේ පළමු වසර GPA අගය සහ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයෙන් ලබා ගන්නා ලකුණු යන ද්විත්වයම සලකා බලනු ලැබේ.

එසේම මෙම උපාධිය හැදෑරීම සඳහා පීඨ විවරණිකාවේ අනෙකුත් අදාළ කොන්දේසි සපුරා තිබිය යුතුය. 

මෙම පාඨමාලාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් පැවැත්වේ.

දැනට ලියාපදිංචි වී ඇති සිසුන්ගේ නාමලේඛනය මෙතැනින් ලබාගන්න>> 

යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සඳහා පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න:

https://tinyurl.com/y9vhoko3

ඔබට ඇතිවන තාක්ෂණික ගැටලු යොමු කිරීමට පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න:

https://forms.gle/ePqRotGKkYZHZLuA9

News & Updates

Workshop on Best Practices in Educational Administration and Management for the Academic and Non-Academic Staff of the Faculty of Indigenous Social Sciences and Management Studies, Gampaha Wickramarachchi University of Indigenous Medicine
June 1, 2023
ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023