ආරාධනාවයි – මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ නව ගොඩනැගිල්ල ශ්‍රී විමලධර්ම මන්දිරය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව වෙත පැවරීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ නව ගොඩනැගිල්ල ශ්‍රී විමලධර්ම මන්දිරය මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ශිරාන්ත හීංකෙන්ද මහතාගේ ආරාධනයෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා විසින් ක්‍රි.ව. 2022 දෙසැම්බර් මස 16 වැනි දින පෙරවරු 10.00ට යෙදෙන සුබ මොහොතින් විශ්වවිද්‍යාලයීය ප්‍රජාවට පවරනු ලැබේ. මෙම උත්සවයට ඔබ සැමගේ සහභාගිත්වය ගෞරවයෙන් අපේක්ෂා කරමු…
Sri Wimaladharma Invitation

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023