ආරාධනාවයි – මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ නව ගොඩනැගිල්ල ශ්‍රී විමලධර්ම මන්දිරය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව වෙත පැවරීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ නව ගොඩනැගිල්ල ශ්‍රී විමලධර්ම මන්දිරය මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ශිරාන්ත හීංකෙන්ද මහතාගේ ආරාධනයෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා විසින් ක්‍රි.ව. 2022 දෙසැම්බර් මස 16 වැනි දින පෙරවරු 10.00ට යෙදෙන සුබ මොහොතින් විශ්වවිද්‍යාලයීය ප්‍රජාවට පවරනු ලැබේ. මෙම උත්සවයට ඔබ සැමගේ සහභාගිත්වය ගෞරවයෙන් අපේක්ෂා කරමු…
Sri Wimaladharma Invitation