මහාචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දරයන්ගෙන් ඔබේ දිවියට… “ජීවන දායාද”

December 8, 2022 @ 11:00 am - 12:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.
Department of Anthro - Event

විවිධ අභියෝග හමුවේ ඔබේ ජීවිතය ජයගැනීමට සහය ලබා දීමේ අරමුණෙන් මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද නව වැඩසටහන ජීවන දායාද වේ. මෙහි පලමු වැඩසටහන මහාචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර මහතා විසින් සිදු කිරීමට නියමිතය. එතුමාගේ උපදෙස්, මගපෙන්වීම් ඔබගේ දිවිය ආලෝක කර ගැනීමට මහඟු පිටිවහලක් වනු ඇත.

සිසු දරු දැරියනි අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවක බවතුනි මෙම මහඟු අවස්ථාවට ඔබ සැමට ආරාධනා

පිවිසෙන්න https://learn.zoom.us/j/63235042966?pwd=NDRERUZpdXM2RCs1TTkwbE40RENnUT09

Meeting ID: 632 3504 2966

Passcode: 3D.sLtf?

සංවිධානය

මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

Details

Date:
December 8, 2022
Time:
11:00 am - 12:00 pm
Event Category:

Organizer

Department of Anthropology