ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය – ග්‍රාමීය සංවර්ධන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (2022/2023)

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් පවත්වනු ලබන ග්‍රාමීය සංවර්ධන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

2022/2023 අධ්‍යයන වර්ෂයට පහත සඳහන් සුදුසුකම්ලත් අයගෙන් 2022/10/30 දිනට පෙර අයදූම් පත් කැඳවනු ලැබේ.

භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය

සුදුසුකම්
  • අ.පො.ස. (උ.පෙළ) පරීක්‍ෂණයෙන් විෂයන් 02 කින් සමත්වීම හෝ අ.පො.ස (සා.පෙළ) පරීක්‍ෂණයෙන් සිංහල භාෂාව ඇතුළුව විෂයන් 06 කින් සමත්වීමසහ
  • ග්‍රාම සංවර්ධන ක්‍ෂේත්‍රයේ වසර 4 ට නොඅඩු පළපුරුද්දක් තිබීම.
  • පාඨමාලා ගාස්තුව රු 50,000/=
  • කාලය - එක් අවුරුදූ පාඨමාලාවකි
  • දේශන - සෙනසුරාදා දිනවල පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 5.00 දක්වා පැවැත්වේ
  • මාධ්‍ය - සිංහල
  • මෙම ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සමත්වීම, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය මගින් මෙහෙයවනු ලබන තුන් අවුරුදු සමාජීය විද්‍යාවේදී පාරිසරික හා සංවර්ධන අධ්‍යයන සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි පාඨමාලාව සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකමක් වේ.
  • මෙම පාඨමාලාවට ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ පළාත්වල මෙන්ම ආසියානු කලාපයේ රටවල ග්‍රාමීය සංවර්ධනය ආශ්‍රිත අත්දැකීම් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍රීය අධ්‍යයනද ඇතුලත් වේ.
අයදූම්පත සහ පාඨමාලාව පිළිබඳ විස්තර පහත වෙබි අඩවි වලින් ලබාගත හැකිය.
 
අදාල අයදුම්පත සමඟ ගංගොඩවිල මහඡන බැංකු ශාඛාවේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර සහ සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ ගිණුම් අංක 013010001371 ට බැරවන පරිදි රු 1000 ක මුදලක් ගෙවා ලබා ගත් රිසිට්පත,
 
පාඨමාලා සමායෝඡක,
ග්‍රාමීය සංවර්ධන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව,
භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය,
ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය,
ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ
 
යන ලිපිනයට එවන්න. සම්පූර්ණ අයදුම්පතෙහි පිටපතක් ස්කෑන් කර පහත විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනයන් වෙත යොමු කරන්න.
 
පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වීමේදී මුළු පාඨමාලා ගාස්තුවෙන් 50 % ක් පමණක් ගෙවා ඉතිරිය මාස හයක් ඇතුළත ගෙවිය හැකිය.

විමසීම් :
මහාචාර්ය සුනේත්‍රා තෙන්නකෝන් මිය
පාඨමාලා සමායෝජක භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
දු.අ – 0112802028/ 0112758769/0112758751
E-mail –

  • ruraldiploma@gmail.com
  • sunethrapk@sjp.ac.lk

 

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022