නම්නිකරණ වැඩසටහන 2017 – මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පිඨය

ස්වාමීන්වහන්ස/ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යවනි,

ස. (උ/පෙළ) විභාගයෙන් විශිෂ්ට ලෙස සමත්වූ ඔබ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පිඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකු/අපේක්ෂිකාවක ලෙස තේරී පත්වීම පිළිබඳව මම බෙහෙවින් සතුටු වෙමි. 

නවක ඔබ සඳහා වන නම්කනීකරණ වැඩසටහන 2017.02.27 දින සිට 2017.03.05 දින දක්වා පැවැත්වෙන අතර, සියලුම නවක සිසුන් ඊට සහභාගී වීම අනිවාර්ය වේ. සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 2017.02.27 දින පෙ. ව. 8.30 ට විශ්වවිද්‍යාලීය බණ්ඩාරනායක ශාලාව වෙත පැමිණිය යුතු අතර, නේවාසිකාගාර පහසුකම් අවශ්‍ය ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් එදිනම ප.ව. 5.00 ට පෙර ශිෂ්‍ය සුබසාධක අංශය වෙත දැනුම් දිය යුතුය. 

විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණෙන විට සුදුසු ඇඳුමකින් සැරසී පැමිණීම ඉතා වැදගත්ය. ඊට අමතරව ක්‍රීඩා කටයුතු වලට සහභාගී වීමට සුදුසු දිග කලිසමක් (Track Bottom) හා සුදු ටී ෂර්ට් එකක් රැගෙන ආ යුතුය.

නම්නිකරණ වැඩසටහන අවසන් වීමෙන් අනතුරුව 2017.03.06 වන දින සිටම අධ්‍යයන වර්ෂය ආරම්භ වීමට නියමිත බැවින්, අඛණ්ඩව රැදී සිටීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු දෑ රැගෙන එන ලෙස දන්වමි. පාඨමාලාව පිලිබඳ සියලු විස්තර ඇතුලත් පීඨ ශිෂ්‍ය විවරණිකාවෙහි මෘදු පිටපත (Soft Copy) මානවශාස්ත්‍ර සා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ වෙබ් අඩවියෙන් (http://fhss.sjp.ac.lk/)  ලබා ගත හැකි අතර විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණීමට පෙර එය හොදින් කියවා අවබෝධ කරගෙන සිටීම පාඨමාලා තේරීමේදී වඩාත් පහසුවනු ඇත. එහි මුද්‍රිත පිටපත විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණීමෙන් පසුව ලබා දෙනු ලැබේ.

ඔබගේ විශ්වවිද්‍යාලයීය ජීවිතය සර්වප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක එකක් වේවායි ප්‍රාර්ථනය කරමි !

ආචාර්ය ඩි. පි. එස්. චන්ද්‍රකුමාර
පිඨාධිපති
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පිඨය

 

ශිෂ්‍ය විවරණිකාව – 2017 >>