පුස්තකාල හා විඥාපන විද්‍යා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවේ.

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය පුස්තකාලය හා ඒකාබද්ධව ආරම්භ කිරීමට නියමිත පුස්තකාල හා විඥාපන විද්‍යා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවේ.

ප්‍රවේශය සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්: මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පළමු වසර ශිෂ්‍යයෙක් හෝ ශිෂ්‍යාවක් වීම. මාධ්‍ය: සිංහල/ ඉංග්‍රීසි

පාඨමාලා ආරම්භය: 2022 ජූලි 16 දේශන: සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පෙව: 9:00 සිට ප.ව. 4:00 දක්වා.

අයදුම් කිරීමට පිවිසෙන්න: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnMN5bqGr4ZLOC6qYaz0B2LB2tuhwA8oM- D2gQrE1OChl-3w/viewform?usp=pp_url

 

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා: Certificate in Library and Information Sciences | CDEPD (sjp.ac.lk)

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023