Community Leader 2023

ප්‍රජා නායකත්වය සඳහා වූ පීඨාධිපති සම්මානය 2023

සරණක් ඇවැසි මොහොතක සරණක් වු විදුදැය දූ පුතුන් අගයනු වස් මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන ප්‍රජා නායකත්වය සඳහා වූ පීඨාධිපති සම්මානය 2023

කවුරුන් සඳහාද?

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයෙහි ඉගෙනුම ලබන අභ්‍යන්තර විද්‍යාර්ථින්ට මේ සඳහා ඉල්ලුම් කල හැකිය.

මෙම වැඩසටහනෙහි ප්‍රධාන අරමුණ

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයන්ගේ ප්‍රජා නායක කුසලතා ඇගයීමට ලක්කිරීම.

සෙසු අරමුණු වන්නේ,

* විශ්වවිද්‍යාලයීය විද්‍යාර්ථියෙකු වශයෙන් අපේක්ෂිත සමාජ වගකීම අවබෝධ කරදීම

* නායකත්ව ලක්ෂණ වැඩිදියුණු කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මඟපෙන්වීම ලබාදීම

* තීරණ ගැනීමේ හැකියාවල විවිධ තරාතිරමේ පුද්ගලයන් සමග වැඩකිරීමේ හැකියාව සහ ගැටළුවලට මුහුණදීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීම

මූලික ඇගයීම් නිර්ණායක මොනවාද?

* ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ (Purpose of the project)

* ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම (Project designing)

* ප්‍රජා සහභාගීත්වය(Community engagement)

* ප්‍රජාවට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ (Benefit to the community)

* පිරිවැය ඵලදායීතාවය (Cost effectiveness)

* පැවැත්ම (Sustainability)

තරග කොන්දේසි මොනවාද?

* ඉල්ලුම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කල අයදුම්කරුවන් තමන් විසින් සකසන ලද ස්වයං ඇගයීම් වාර්තාවක් (self-evaluation report) පිළියෙල කළ යුතුය (ස්වයං ඇගයීම් වාර්තාවක් සකස්කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැඩමුළුවක් පවත්වනු ලැබේ)

* සම්මුඛ පරීක්ෂක මණ්ඩලයක් මගින් ජයග්‍රාහකයන් තෝරාගනු ලැබේ (සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට මුහුණ දෙන ආකාරය පිළිබඳව පූර්ව වැඩමුළුවක් පවත්වනු ලැබේ)

තරග නිර්ණායක මොනවාද?

* මෙම සම්මානය සඳහා 2022 ජූනි මස සිට 2023 ජූනි මස දක්වා කාලය තුළ සිදු කර ඇති ප්‍රජා සුබසාධක කාර්යයන් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ.

* සංවිධානයක් ලෙස හෝ තනි ස්වේච්ඡා ක්‍රියාවක් ලෙස හෝ ප්‍රජාවගේ සුභසිද්ධිය උදෙසා අයදුම්කරුගේ නායකත්වය යටතේ අදාළ ක්‍රියාව හෝ සේවාව සිදුකර තිබීම

* අදාළ කාර්යය ඉටුකිරීමේදී මුදල් හෝ පෞද්ගලික ප්‍රතිලාභ ලබාගෙන නොතිබීම.

* ඉටු කරන ලද කාර්යය පිළිබඳව අදාළ ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරිතුමාගේ / විහාරාධිපති ස්වාමින් වහන්සේගේ / පූජකතුමන්ගේ / පාසැලේ විදුහල්පතිතුමාගේ නිර්දේශය තිබිය යුතුය

Dean's Award for the Community Leader

ප්‍රජා නායකත්වය සඳහා වූ පීඨාධිපති සම්මානය යනු කුමක්ද?

Community Leader of the Year වැඩසටහන මගින් තම ප්‍රදේශයේ ජීවත්වෙන ජනතාවගේ හෝ ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රජාවගේ ජනජීවිතය නංවාලීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍යයෙකු වශයෙන් ඔබගේ නායකත්වය යටතේ ඉටුකරන ලද ප්‍රජාපාදක සුබසාධක කටයුතු ඇගයීමට ලක් කරනු ලැබේ.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය විද්‍යාර්ථියෙකු වශයෙන් ඔබගෙන් අපේක්ෂිත සමාජ වගකීම් ඉටුකිරීමේ ගෞරවය ඔබ වෙත ලබාදීම දීමේ අරමුණින් මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය මගින් මෙම ඇගයීම් සම්මාන ප්‍රදානය සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. ඒ අනුව 2022 ජුනි මාසයේ සිට 2023 ජුනි මාසය දක්වා කාල සීමාව තුළ ඔබ විසින් සිදු කරන ලද ප්‍රජා සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් මේ යටතේ ඇගයීමට ලක්කරනු ලබයි. ලියාපදිංචි කරගන්නා අවසන් දිනය 2022.07.30.

ත්‍යාග සහ සහතිකපත්

* ප්‍රථම ස්ථානය සඳහා මුදලින් රු. 50,000 – සමග වටිනා සහතික පත්‍රයක්
* දෙවන ස්ථානය සඳහා මුදලින් රු. 30,000 – සමග වටිනා සහතික පත්‍රයක්
* තෙවන ස්ථානය සඳහා මුදලින් රු. 20,000 – සමග වටිනා සහතික පත්‍රයක්
* හතරවන ස්ථානයේ සිට 10 වන ස්ථානය දක්වා වටිනා සහතික පත්‍රයක් ප්‍රදානය කරනු ලැබේ

ලියාපදිංචි වීම සඳහා 2023.07.30 වන දිනට පෙර පහත පෝරමය හරහා ඔබගේ ව්‍යපෘතියේ/සේවාවේ තොරතුරු අපවෙත ලබා දෙන්න

Community Leader 2021