සුමති සම්මාන 2024

සුමති සම්මාන 2024 හොඳම ටෙලිනාට්‍ය ගීත රචනය (මුරුගසං) උදෙසා සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශයේ , ජනසන්නිවේදන ආදි විද්‍යාර්ථි සසංකා විතානගේ හට සුභාශංසන පිරිනමමු.

Recent News

සංස්කෘත කවුළුවෙන් සිංහල භාෂා සාහිත්‍යයේ සුන්දර අර්ථ සොයා යමු
February 18, 2024
Workshop on CV writing and Communication Skills
February 16, 2024
සිංහල ආදි විද්‍යාර්ථී සංසදය පිහිටුවීම
February 16, 2024

Upcoming Events