ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය හංසමාලා රිටිගහපොල විසින් රචිත නාග කෝකිල කෙටි කතාව

ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය හංසමාලා රිටිගහපොල විසින් රචිත නාග කෝකිල කෙටි කතාව 2021 අගෝස්තු මස 29 වන් ඉරිදා සිළුමිණ පුවත් පතෙහි පළ විය.

කෙටිකතාව වෙත පිවිසෙන්න: https://epaper.silumina.lk/Home/ShareImage?Pictureid=e5eec04c

Recent News

Ms. Charitha Marcus has been awarded with the Eda Sagarra medal of excellence
May 10, 2023
විෂය සංකථන -නව ජනශ්‍රැති ප්‍රවණතා
February 17, 2023
Diploma in Writership and Communication Pass List
July 22, 2022

Upcoming Events