ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය හංසමාලා රිටිගහපොල විසින් රචිත නාග කෝකිල කෙටි කතාව

ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය හංසමාලා රිටිගහපොල විසින් රචිත නාග කෝකිල කෙටි කතාව 2021 අගෝස්තු මස 29 වන් ඉරිදා සිළුමිණ පුවත් පතෙහි පළ විය.

කෙටිකතාව වෙත පිවිසෙන්න: https://epaper.silumina.lk/Home/ShareImage?Pictureid=e5eec04c

Recent News

සුමති සම්මාන 2024
February 26, 2024
සංස්කෘත කවුළුවෙන් සිංහල භාෂා සාහිත්‍යයේ සුන්දර අර්ථ සොයා යමු
February 18, 2024
Workshop on CV writing and Communication Skills
February 16, 2024

Upcoming Events