කථන ග්‍රන්ථ සඳහා හඬ භාවිතය පිළිබඳ වැඩමුළුව

කථන ග්‍රන්ථ පැහැදිලිව පටිගත කිරම සඳහා හඬ නිවැරදිව භාවිතා කරන ආකාරය සහ මයික්‍රොපෝන නිවැරදිව භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව වැඩමුළුවක් 2023.05.09 දින සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ දී පවත්වනු ලැබීය. මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය මඟින් කරගෙන යනු ලබන කථන ග්‍රන්ථ ව්‍යාපෘතිය හා සම්බන්ධව කටයුතු කරන සිසුන් 09 දෙනෙකු මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වී සිය දැනුම වර්ධනය කරගන්නා ලදී. මෙම පුහුණු වැඩසටහන සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුවට ත් ඊට සහභාගී වූ සිසුන්ටත් අපගේ ස්තුතිය පුදකර සිටිමු.

Recent News

ජනමාධ්‍ය වැඩමුළුව – 01 ජනමාධ්‍යකරණයේ මූලිකාංග පිළිබඳ එක් දින පුහුණු වැඩමුළුව (දෘශ්‍යාබාධිත තරුණ තරුණියන් සඳහා)
August 28, 2023
‘පුමිතිරි’ ‘Pumithiri’ e-journal of Gender Studies
August 4, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023