ලියාපදිංචි කටයුතු

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය  සඳහා අයදුම්පත්‍ර පුරවා යොමු කිරීමෙන් පසුව ඔබට ලැබෙන විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳව දැනුම් දීමට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව  විසින් කටයුතු කරනු ලැබේ.

ඉන් අනතුරු ව ඔබ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලබාගෙන ඇති විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් ඔබගේ අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ලියාපදිංචි කටයුතු සිදු කෙරෙන ආකාරය හා අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ වන දිනය ඔබට  දැනුම් දෙනු ලැබේ. එදිනට ඔබ අදාළ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඔබට පැමිණීමට දන්වා ඇති ස්ථානය වෙත යෑම  අනිවාර්ය වේ. එහි දී ඔබව ඔබගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඔබ ඇතුලත් වීමට අපේක්ෂා කරන පීඨය වෙත ලියාපදිංචි කර ගනු ලබයි. එහි දී ඔබට විශ්වවිද්‍යාලය තුළ රැඳෙන සමස්ත කාල පරිච්ඡේදය අවසන් වන තුරු ම භාවිතයට ගත යුතු ලියාපදිංචි අංකයක් ලබා දීමට කටයුතු කරයි. පසුව ඔබගේ නම්නීකරණ වැඩසටහන (Orientation Programme) කාල සීමාව සතියක් හෝ සති දෙකක් පුරාවට පැවැත්වෙන අතර, එහි දී ඔබගේ විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳ මූලික තොරතුරු රාශියක් ඔබ වෙත දැනුම් දෙනු ලැබේ. එසේ ම ඔබට වැදගත් වන විශ්වවිද්‍යාල භූමියේ පිහිටා ඇති ස්ථාන ආදිය ද ඔබට පෙන්වා හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.

අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථමයෙන් ඔබට ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පත (University ID Card)  සකස් කර දීමට ඔබේ පීඨය විසින් කටයුතු කරයි. ඒ සඳහා ඡායාරූප ලබා ගැනීමේ සිට සියලු කටයතු හා වියදම් විශ්වවිද්‍යාලය විසින් දරනු ලැබේ. මෙම කටයුතු අවසන් වූ පසු ඔබ විශ්ව විද්‍යාලයේ ඔබට අයත් පීඨයේ ලියාපදිංචිය ලද විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙකු බවට පත් වේ. එතැන් පටන් ඔබට සරසවි සිසුවෙකු හට ලැබිය යුතු සියලු වරප්‍රසාද ලබා ගත හැකි වේ. ඔබ විශ්ව විද්‍යාලය තුළ ලියාපදිංචිය ලද පළමු දිනයේ ඔබට ලැබෙන ලියාපදිංචි අංකය ඔබේ අධ්‍යයන අනධ්‍යයන සෑම කටයුත්තක් සඳහා ම භාවිත කිරීමට ඔබට අවසර ඇත.

ඔබ දේශන සඳහා සහභාගි වන විට ඒවායෙහි පැමිණීමේ ලේඛන අත්සන් තැබීම කළ යුතු ය. එහි ඔබේ නම සඳහන් වන්නේ  ඔබේ ලියාපදිංචි අංක අනුව ඒ පිළිවෙළට ය. එසේ ම ඔබ රජය මඟින් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයින් සඳහා ලබා දෙනු ලබන මහපොල ශිෂ්‍යාධාර හෝ සරසවිය මඟින් මහපොල නොලැබෙන අඩු ආදායම්ලාභී සිසුන් සඳහා ලබා දීමට කටයුතු කරන බර්සරි ශිෂ්‍යාධාරය ලබා ගැනීම සඳහා අත්සන් තැබිය යුතු ලේඛනවල දී ද ඔබට ලැබෙන්නේ ඔබගේ ලියාපදිංචි අංකය යි. මෙම ශිෂ්‍යාධාර ලබා ගැනීමේ දී සෑම වතාවක ම අදාළ ලේඛනයන්හි ඔබගේ ලියාපදිංචි අංකය ඉදිරියේ අත්සන් තැබීමට ඔබට සිදු වේ. එසේම සෑම වසරකට වරක් ම නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා ගැනීමේ දී ද මෙම ලියාපදිංචි අංකය භාවිත කිරීමට ඔබට සිදු වේ. විශ්ව විද්‍යාල  කටයුතු සඳහා ඔබට ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පතක් ලැබෙන අතර නේවාසිකාගාර කටයුතු සඳහා ඔබ වෙනුවෙන් වෙනම හොස්ටල් හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කරනු ලබයි. 

විභාග කටයුතු සඳහා ඔබට වෙනම විභාග අංකයක් ලැබෙන අතර විභාග සඳහා එය භාවිත කළ යුතු ය. ඔබට විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් ලබා දෙන රෙකෝඩ් බුක් එකෙහි එම අංකය හා ඔබේ ලියාපදිංචි අංකය ද සඳහන් වේ. මෙම ලියාපදිංචිය වසරක් පාසා අලුත් කර ගැනීමට ඔබට සිදු වේ. ඒ සඳහා ඔබ පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේ පිහිටා ඇති ලියාපදිංචි ඒකකයට ගොස් ඔබට ලබා දී ඇති ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත  (Student Record Book) යාවත්කාලීන කර ගත යුතු වේ. එවිට ඔබ එම වසර සඳහා නැවත ඔබේ ලියාපදිංචිය අලුත් කර ගත් ශිෂ්‍යයෙකු බවට පත් වේ. එවිට ඔබට සරසවිය තුළ සිදු කෙරෙන කිසිදු කටයුත්තක් සඳහා බාධාවකින් තොර ව ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව උදා වේ.

එසේ යම් හෙයකින් ඔබ ඔබේ ලියාපදිංචිය අලුත් කර නොගතහොත් ඔබට පුස්තකාලයෙන් කෘති ලබා ගැනීම, විභාග සඳහා පෙනී සිටීම, විභාග ප්‍රවේශපත්‍ර ලබා ගැනීම ආදී විශ්ව විද්‍යාලයේ වැදගත් අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කටයුතු සඳහා බාධා ඇති විය හැකි ය. විශ්ව විද්‍යාලයේ ලියාපදිංචියට සම්බන්ධ තොරතුරු එම අදාළ අංශයන් ඇමතීම මඟින් ඔබට ලබා ගත හැකි ය. ඒ සඳහා අවශ්‍ය දුරකථන අංක ආදිය ඔබට මෙහි ලබා දී ඇති දුරකථන අංක නාමාවලියේ දක්වා ඇත.

 

ශ්‍රී ජයවර්ධපුර විශ්වවිද්‍යාලීය නිල වෙබ් අඩවිය: University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යාපීඨයේ නිල වෙබ් අඩවිය : Faculty of Humanities and Social Sciences

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ LMS පද්ධතිය : Digital Learning Space – FHSS

2022 නම්නීකරණ වැඩසටහන නිල වෙබ් අඩවිය : Online Orientation – Faculty of Humanities and Social Sciences

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යාපීඨයේ විභාග අංශය :Exam Unit – FHSS

ශිෂ්‍ය සුභසාධන අංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය : Students Welfare Branch – University of Sri Jayewardenepura

පුස්තකාලය: Library, University of Sri Jayewardenepura

Important Telephone Numbers and Email – USJ – University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka (sjp.ac.lk)

TELEPHONE NUMBERS – USJ – University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka (sjp.ac.lk)