Academic

Vishaka Suriyabandara
Head of the Department 

Ms. V. S. Suriyabandara
Senior Lecturer
BA (Hons) (Colombo); MPhil (Peradeniya)
Email: vishaka06(at)yahoo.com
Office: 011-2758345

Nishantha

Mr. Nishantha Hettiarachchi
Senior Lecturer
BA (Hons); MPhil (Peradeniya)
Email: nishantha;hettiarachchi(at)gmail.com
Office: 011-2758345

Shantha Gamlath

Dr. K. B. G. S. K. Gamlath
Senior Lecturer
BA (Hons); MA (Col); PhD (HUST)
Email: shantha.gamlath(at)gmail.com
Office: 011-2758345

 

Anurudda Pradeep

Mr. K. R. A. P. Perera
Senior Lecturer
BA (Hons) (Peradeniya); MA (USJ)
Email: anuruddha88(at)gmail.com
Office: 011-2758345

Raveendra Gunasekara

Mr. Ravindra Gunasekara
Senior Lecturer
BA (Hons); MPhil (Peradeniya)
Email: gunasekarasdr(at)gmail.com
Office: 011-2758345

Imanga Nadeeshani

Ms. Imanga Nadeeshani
Senior Lecturer
BA (Hons) (USJ); MA (Kelaniya)
Email: nadeeshaniimanga(at)yahoo.com
Office: 011-2758345

niluka

Dr. H.E. Niluka Priyadarshani
Senior Lecturer
BA (Hons) (USJ) ; MSSc (Kelaniya) ; PhD (CCNU)
Email: nilupriyadarshani@sjp.ac.lk
Office: 011-2758345