2022 වර්ෂයේ උපාධිලාභීන්(අතිරේක) සඳහා විස්තරාත්මක සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම

  1. 2022 වර්ෂයේ උපාධිලාභීන්(අතිරේක) සඳහා විස්තරාත්මක සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීමේ අයදුම් පත්‍රය භාර ගැනීම 2021.07.06 දින සිට 2021.07.15 වන දින දක්වා සිදු කරනු ලැබේ.
  2. පහත දැක්වෙන ගූගල් ෆෝරමය පුරවා එවිය යුතුය.
  3. විස්තරාත්මක සහතික පත්‍රය ,තැපැල් සහ වෙනත් වියදම් සඳහා රුපියල් 750.00ක සම්පූර්ණ මුදලක් උපාධි ලාභියාගේ නම සහ ලියාපදිංචි අංකය (AR) සඳහන් කරමින් මහජන බැංකුවේ ගංගොඩවිල ශාඛාවේ 097-1001-6-2315454 දරණ ගිණුම් අංකයට මුදල් ගෙවන ලද රිසිට් පතෙහි ඡායාරූපයක් අයදුම්පතට ඇතුළත් (Upload) කළ යුතුය.
  4. ඔබගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පතෙහි ඡායාරූපය හා තොරතුරු ඇතුළත් පිටුවේ ඡායා පිටපතක් අයදුම්පතට ඇතුළත් (Upload) කළ යුතුය.
  5. පුස්තකාලයෙන් ලබාගෙන ඇති සියලුම පොත්පත් නියමිත පරිදි භාරදිය යුතු අතර එසේ නොමැති නම් සහතික නිකුත් කරනු නො ලැබේ.
  6. ඔබගේ ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පත අනිවාර්යයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලයට භාරදිය යුතු වන අතර එය උපාධි සහතිකය නිකුත් කරන අවස්ථාවේදී භාර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. සැලකිය යුතුය :-
  • මුදල් ගෙවන ලද රිසිට් පතෙහි ඉදිරිපස ඔබගේ නම සහ ලියාපදිංචි අංකය (AR) සටහන් කිරීම අනිවාර්ය වේ.
  • මාර්ගගත ක්‍රමයට (Online) ගෙවීමේදී ඔබගේ ගෙවීම තහවුරු කිරීමට ලැබෙන ඊමේල් පණිවිඩයේ පිටපතක නම සහ ලියාපදිංචි අංකය(AR) සටහන් කර එවීම අනිවාර්ය වේ.
  • මුදල් ගෙවූ බව තහවුරු කළ නොහැකි ඉල්ලුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුවනු ඇත.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023