ශිෂ්‍ය ව්‍යවසායකත්වය (Studentpreneur) පිළිබඳ විශේෂ වැඩමුළුව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන ඒකකය සංවිධානය කරනු ලබන ශිෂ්‍ය ව්‍යවසායකත්වය (Studentpreneur) පිළිබඳ විශේෂ වැඩමුළුව

👉 2022 අගෝස්තු මස 24 වන බදාදා දින

👉 පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා

👉 ශ්‍රී සුමංගල සභාසදයේ දී

🤩 සියලු ම පීඨ විද්‍යාර්ථින්ට වැඩමුළුව සඳහා සහභාගී විය හැකිය. 🤩

🛑🛑 අද ම ලියාපදිංචි වන්න. 🛑🛑

https://forms.gle/uivbfUkXBHfuZcPMA

විද්‍යාර්ථියෙක් ව සිටිය දී ම ව්‍යවසායකයකු බවට පත්වීමේ මාර්ගය පිළිබඳව ඔබට මනා අවබෝධයක් ලබාගැනීමට ඔබට ලැබෙන වටිනා අවස්ථාව අත් නොහරින්න.

📌 සැ.යු. :- Entre Club සියලු සාමාජිකයන්ගේ සහභාගීත්වය අනිවාර්ය වේ.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022