පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම හේතු කොටගෙන විභාග කල්දැමීම

2018 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමේදී ඡන්දය භාවිතා කිරීමට අපේක්ෂා කරන විශ්විද්‍යාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ඒ සඳහා ස්වකීය ප්‍රදේශය වෙත ගොස් ආපසු පැමිණීමට හැකිවන පරිදි විශ්විද්‍යාලවල 2018.02.12 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත විභාග හා පරීක්ෂණ වෙනත් දිනයක පැවැත්වීමට ක්‍රියාකරන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දන්වා ඇත.

ඒ අනුව මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයෙහි 2018.02.12 දින පැවැත්වීමට නියමිත වූ දෙවන අර්ධවාර්ෂිකයේ විභාග එදින නොපැවෙත්වෙන අතර එම දිනයට නියමිත විභාග පැවැත්වෙන දිනය පසුව දැනුම්දෙනු ලැබේ.

2018.02.14 වන දින සිට පැවැත්වෙන විභාග සාමාන්‍ය පරිදි පැවැත්වෙන බව වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.

මහාචාර්ය ආර්. එම්. කේ. රත්නායක
වැඩබලන පිඨාධිපති
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨය

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023