බහුවිධ බුද්ධි අභියෝග්‍යතාව – 2021 (Multiple Intelligence Challange-2021)

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ විද්‍යාර්ථීන්ගේ වෘත්තිය හා මෘදු කුසලතා සංවර්ධනය කිරීමේ අභිලාසයෙන් යුතුව ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය මගින් සංවිධාන කරනු ලබන බහුවිධ බුද්ධි අභියෝග්‍යතාව 2021 නව ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

තරගාවලිය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු –Home | Digital Education and Professional Development (sjp.ac.lk)
තරගාවලිය සඳහා ලියාපදිංචිය – https://podi.me/keg-register-2021

ඒ අනුව මෙවර තරගාවලිය සඳහා සහභාගිවන්නන්හට නවමු මුහුණුවරකින් යුත් පුහුණු පරීක්ෂණ ගණනාවක් සඳහා සහභාගී වීමට අවස්ථාව හිමි වේ. මෙම පුහුණු පරීක්ෂණ සඳහා තරගාවලියට ලියාපදිංචි වූ පීඨයේ සියලු විද්‍යාර්ථීන්ට සහභාගී විය හැකි අතර එක් අයෙකුට සතියට එක් ප්‍රශ්න පත්‍රය බැගින් ලබාගත හැකිය. පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙවන අර්ධ වාර්ෂිකයේ සිට සතියේ දින පහේම (සඳුදා සිට සිකුරාදා තෙක්) පෙරවරු 8.00 – රාත්‍රී 12.00 දක්වා ක්‍රියාත්මකව පවතී.

ඒ ඒ සතියට අදාළ පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍ර සඳහා ඉහළ ලකුණු හිමි ගනු ලබන ශිෂ්‍යයන්ගේ ලේඛනය සෙනසුරාදා CDEPD වෙබ් අඩවියෙහි පළ කරන අතර පසුව අදාළ සතියෙහි ඉහළම ලකුණු ලබා ගත් ශිෂ්‍යයා හෝ ශිෂ්‍යාවගේ නාමය IQ Star of The Week ලෙස නම් කර පීඨ වෙබ් අඩවියෙහි ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබේ.
පීඨයෙහි විද්‍යාර්ථීන්ගේ බහුවිධ බුද්ධි හැකියාව ප්‍රවර්ධන කිරීමේ අරමුණෙන් ක්‍රියාත්මක මෙම වැඩසටහන සඳහා සක්‍රියව සහභාගී වී ඔබගේ දැනුම, කුසලතා සාධනය සඳහා කටයුතු කරන්න.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022