Commencement of Academic Work (2nd Semester)

දෙවන අධ්‍යයන වාර්ෂිකයේ අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ දෙවන අධ්‍යයන වාර්ෂිකයේ අධ්‍යයන කටයුතු, සියලුම අධ්‍යයනය වර්ෂ සඳහා (පළමු, දෙවන, තෙවන සහ සිවුවන වසර) 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 02 දින සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.