’71’ අප්‍රේල් කැරැල්ල පිළිබඳ සමාජ දේශපාලන කතිකාවත

1971 කැරැල්ල සිදුවී වසර 46ක් පිරිම නිමිති කොටගෙන ඒ පිළිබඳව සමාජ දේශපාලන කතිකාවතක් පැවැත්වීමට සමාජ විද්‍යා හා මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ‘සමාජ විද්‍යා සංවාද කවය’ කටයුතු සුදානම් කර තිබේ. ජ. වි. පෙ. හිටපු දේශපාලන මණ්ඩල සභික ලයනල් බෝපගේ මහතා, අප්‍රේල් ක්‍රියාකාරී, ගුණපාල ගුරුගේ මහතා, මහාචාර්ය සුමනසිරි ලියනගේ යන මහත්වරුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් අප්‍රේල් මස 4 වනදා පෙ. ව. 10.00 ට සුමංගල කියැවීම් ශාලාවේදී කතිකාවත පැවැත්වේ. මෙහි මුලසුන හෙබවීම මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ, සමාජ විද්‍යා හා මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ, අංශාධිපති මහාචාර්ය මයුර සමරකොන් මහතා විසින් සිදු කරනු ලබයි.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022