’71’ අප්‍රේල් කැරැල්ල පිළිබඳ සමාජ දේශපාලන කතිකාවත

1971 කැරැල්ල සිදුවී වසර 46ක් පිරිම නිමිති කොටගෙන ඒ පිළිබඳව සමාජ දේශපාලන කතිකාවතක් පැවැත්වීමට සමාජ විද්‍යා හා මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ‘සමාජ විද්‍යා සංවාද කවය’ කටයුතු සුදානම් කර තිබේ. ජ. වි. පෙ. හිටපු දේශපාලන මණ්ඩල සභික ලයනල් බෝපගේ මහතා, අප්‍රේල් ක්‍රියාකාරී, ගුණපාල ගුරුගේ මහතා, මහාචාර්ය සුමනසිරි ලියනගේ යන මහත්වරුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් අප්‍රේල් මස 4 වනදා පෙ. ව. 10.00 ට සුමංගල කියැවීම් ශාලාවේදී කතිකාවත පැවැත්වේ. මෙහි මුලසුන හෙබවීම මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ, සමාජ විද්‍යා හා මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ, අංශාධිපති මහාචාර්ය මයුර සමරකොන් මහතා විසින් සිදු කරනු ලබයි.