සම්භාෂා ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය – 21 වන කලාපය – 2022 (2023) විද්‍යෝදය විශ්වවිද්‍යාල අංකය, විද්‍යුත් ප්‍රකාශනයක් ලෙස එළිදැක්වීම.

සම්භාෂා ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය – 21 වන කලාපය – 2022 (2023)
විද්‍යෝදය විශ්වවිද්‍යාල අංකය, විද්‍යුත් ප්‍රකාශනයක් ලෙස එළිදැක්වීම.

සම්භාෂා විද්‍යෝදය විශ්වවිද්‍යාල අංකය එළි දැක්වීම. 2023. 06.19 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති ධුරන්ධර අතිපූජ්‍ය ආචාර්ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාරාභිධාන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

මෙම අවස්ථාවට පූජ්‍ය ජ්‍යේෂ්ඨ මහාචාර්ය කිවුලේගෙදර නාරද ස්වාමීන් වහන්සේ, පූජ්‍ය එළමල්දෙණියේ සාරානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ, පූජ්‍ය මහාචාර්ය මැදගොඩ අභයතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ, පූජ්‍ය දොඩම්පහළ රාහුල ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ, පූජ්‍ය ආචාර්ය කුඹල්ගොඩ ධම්මාලෝක නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩබලන උපකුලපති මහාචාර්ය උපුල් සුබසිංහ මහතා, පුස්තකාලයාධිපතිනි ආචාර්ය නයනා විජයසුන්දර මහත්මිය, ජ්‍යේෂ්ඨ මහාචාර්ය සමන්චන්ද්‍ර රණසිංහ මහතා, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් පාලන පී. එල්. පත්මකුමාර මහතා ඇතුළුව මෙම අවස්ථාව හා  අතිරේක ලේකම්වරු, සහ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය සහභාගි වූහ.