සන්දුලි 2017 – අයදුම්පත් කැදවීම

විශ්වවිද්‍යාලයීය කලා පර්ෂදය සහ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සන්දුලි ප්‍රසංගය සහ තරගාවලිය සදහා අයදුම්පත් කැඳවීම 2017 ජුලි මස 30 වනදා දක්වා සිදුකෙරේ. දක්ෂතම ගායකයා සහ ගායිකාව, දක්ෂතම නිවේදකයා සහ නිවේදිකාව, නිර්මාණාත්මක සංගීත කණ්ඩායම, හොදම නව ගී තනු නිර්මාණය, මෙම තරගාවලිය හරහා තෝරාගැනෙනුයේ ලංකාවේ දක්ෂතම සංගීතඥයින්, ගායක ගායිකාවන්, සහ නිවේදකයින්ගේ විනිශ්චයෙනි. තරගාවලියට සමගාමිව පුහුණු වැඩමුළුද පැවැත්විමට කටයුතු යොදා ඇති අතර අවසන් ප්‍රසංගයේදී තරගකරුවන්ගේ දක්ෂතා කලඑළි මංගල්‍යය සිදුකෙරේ.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022