සන්දුලි 2017 – අයදුම්පත් කැදවීම

විශ්වවිද්‍යාලයීය කලා පර්ෂදය සහ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සන්දුලි ප්‍රසංගය සහ තරගාවලිය සදහා අයදුම්පත් කැඳවීම 2017 ජුලි මස 30 වනදා දක්වා සිදුකෙරේ. දක්ෂතම ගායකයා සහ ගායිකාව, දක්ෂතම නිවේදකයා සහ නිවේදිකාව, නිර්මාණාත්මක සංගීත කණ්ඩායම, හොදම නව ගී තනු නිර්මාණය, මෙම තරගාවලිය හරහා තෝරාගැනෙනුයේ ලංකාවේ දක්ෂතම සංගීතඥයින්, ගායක ගායිකාවන්, සහ නිවේදකයින්ගේ විනිශ්චයෙනි. තරගාවලියට සමගාමිව පුහුණු වැඩමුළුද පැවැත්විමට කටයුතු යොදා ඇති අතර අවසන් ප්‍රසංගයේදී තරගකරුවන්ගේ දක්ෂතා කලඑළි මංගල්‍යය සිදුකෙරේ.