සන්දුලි 2017 – අයදුම්පත් කැදවීම

විශ්වවිද්‍යාලයීය කලා පර්ෂදය සහ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සන්දුලි ප්‍රසංගය සහ තරගාවලිය සදහා අයදුම්පත් කැඳවීම 2017 ජුලි මස 30 වනදා දක්වා සිදුකෙරේ. දක්ෂතම ගායකයා සහ ගායිකාව, දක්ෂතම නිවේදකයා සහ නිවේදිකාව, නිර්මාණාත්මක සංගීත කණ්ඩායම, හොදම නව ගී තනු නිර්මාණය, මෙම තරගාවලිය හරහා තෝරාගැනෙනුයේ ලංකාවේ දක්ෂතම සංගීතඥයින්, ගායක ගායිකාවන්, සහ නිවේදකයින්ගේ විනිශ්චයෙනි. තරගාවලියට සමගාමිව පුහුණු වැඩමුළුද පැවැත්විමට කටයුතු යොදා ඇති අතර අවසන් ප්‍රසංගයේදී තරගකරුවන්ගේ දක්ෂතා කලඑළි මංගල්‍යය සිදුකෙරේ.

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023