ලේඛකත්ව හා සන්නිවේදන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා විභාගය 2020 (පුනර් අපේක්ෂකයින් සඳහා)

ලේඛකත්ව හා සන්නිවේදන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ 2020 ඔක්තෝම්බර් මස 24 වන දින ආරම්භවීමට නියමිත විභාගයට පුනර් අපේක්ෂකයින් ලෙස පෙනී සිටීමට  කැමති සිසුන් එක් විෂයයකට රුපියල් 1000/- බැගින් මහජන බැංකුවේ අංක 013320001368 දරණ ගිණුමට මුදල් බැරකර අදාල රිසිට් පත සහ මෙහි පහතින් දැක්වෙන අයදුම් පත පුරවා ඡායාරූප ගතකළ හෝ ස්කෑන් කරන ලද මෘදු පිටපතක් wcdiplomasjp@gmail.com  යන  විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට යොමු කරන්න.

විභාග ප්‍රවේශ පත ලබා ගැනීමේදී මුල් පිටපත විශ්වවිද්‍යාලයට ගෙනවිත් බාරදීමට කටයුතු කරන්න.

අයදුම් පත>>

 

 

 

 

News & Updates

Diploma in Criminology 2023/2024 – Intake 13 – අපරාධවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2023/2024
June 5, 2023
Workshop on Best Practices in Educational Administration and Management for the Academic and Non-Academic Staff of the Faculty of Indigenous Social Sciences and Management Studies, Gampaha Wickramarachchi University of Indigenous Medicine
June 1, 2023
ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023