රන්රසු ප්‍රතිභා අභිනන්දන කලා මංගල්‍යය 2019 සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනේ

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨය මගින්  සිවුවන වරටත්  සංවිධානය කරනු ලබන රන්රසු ප්‍රතිභා අභිනන්දන කලා මංගල්‍යය සඳහා නිවේදන, නර්තනය,  ගායනය, රංගනය ආදී තරංග අංශ 15 වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

පිඨයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ප්‍රමුඛ අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ කලා කුසලතා සංවර්ධනයට අවස්ථාවන් නිර්මාණය කරමින් සුවිශේෂී දක්ෂතා සහිත වුවන්ට ජාතික තලයට ප්‍රවිෂ්ට වීමට සහය ලබා දිමෙන් කලාවේ ශාස්ත්‍රීය හා නිර්මාණකරණයේ උන්නතියට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යලිය ප්‍රජාවගේ සක්‍රිය දායකත්වය තහවරු කිරීම 2019 රන් රසු කලා මංගල්‍යයේ සුවිශේෂිතත්වයයි. මෙම කලා මංගල්‍යයට සමගාමීව “රන් රසු ශාස්ත‍්‍රීය සඟරාව” ද ප්‍රකාශයට පත්කෙරේ.

තරග අංශ පිළිබඳ විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න >>

ඡායාරූපකරණය, කෙටි චිත‍්‍රපට සඳහා අයදුම් කිරීමේ අවසාන දිනය: 2019.04.30
අනෙකුත් සියලුම තරග සඳහා අයදුම් කිරීමේ අවසාන දිනය: 2019. 04. 12

අයදුම්පත් ලබාගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න>>