රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ශිෂ්‍යයන්ගේ සුභසාධක සංගමය මගින් රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ මෙවර අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් පවත්වන ලදී. විෂයයන් 6ක් සඳහා සම්මන්ත්‍රණ පවත්වන ලද අතර ඒ සඳහා දැනට විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන විද්‍යාර්ථයින් ස්වෙච්ඡාවෙන් සහභාගී විය. එම සත්කාර්යය සඳහා දායක්ත්වය ලබාදුන් මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ සියළුම දෙනාට අපගේ ගෞරවය සහ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරමු. සිංහල විෂය සඳහා සම්මන්ත්‍රණය 2020 වර්ෂයේදී සිංහල හා ජනසන්නිවේදනය ප්‍රථම පන්ති උපාධියක් ලබාගත් ලක්මිණී වාසනා මෙනෙවිය ද, ඉංග්‍රීසි විෂය: සමාජ විද්‍යා ගෞරව උපාධි (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය) සිවුවන වසර නදීශා ලක්ෂානි මෙනෙවිය ද, බුද්ධධර්මය විෂය: බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය (ගෞරව උපාධි) සිවුවන වසර ලලාන් සසංඛ මහතා ද, සංගීත විෂය: තොරතුරු තාක්ෂණය (ගෞරව උපාධි) දෙවන වසර කේතකී නිරෝධා මෙනෙවිය සහ සංගීතය හා නිර්මාණාත්මක තාක්ෂණය (ගෞරව උපාධි) හන්සි පබසරා මෙනෙවිය ද, ඉතිහාස විෂය: ඉතිහාසය (ගෞරව උපාධි) දෙවන වසර ඉසුරු ඩි සිල්වා මහතා ද, පුරවැසි අධ්‍යයනය විෂය: දේශපාලන විද්‍යාව (ගෞරව උපාධි) චාමිලා හිමල්ශි මෙනෙවිය ද විසින් සිදුකරන ලදී. රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමිය ඇතුලු ආචාර මණ්ඩල‌යේ සහ සිසු දරුවන්ගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය, ස්වෙච්ඡාවෙන් ඒ් සඳහා සහභාගි වූ විද්‍යර්ථීන් සියළු දෙනාටත් සම්බන්ධීකරණ කාර්යය සිදුකල කසුන් නයනජිත් මහතාටත් සත්‍යා නිර්මාණි මහත්මියටත් විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ශිෂ්‍යයන්ගේ සුභසාධක සංගමයේ සභාපතිතුමා ඇතුළු සියළු උපාධි අපේක්ෂක දරු දැරියන්ටත් ප්‍රකාශ කරන ලදී.