මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨ YouTube ඉගෙනුම් අවකාශය

කොරෝනා වසංගත අවදානම් කාලය තුල ලංකාව පුරා සිය නිවෙස් වල රැඳී සිටින මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨ සිසු සිසුවියන් වෙනුවෙන් ඉ ඉගෙනුම් අවකාශය සහ LMS තාක්ෂණික මාධ්‍යයන් ඔස්සේ නොකඩවා අධ්‍යාපන  කටයුතු   කරගෙනයාමේ අවස්ථාව උදාකර දෙන ලදී.

සතිපතා යාවත්කාලීන වන මෙම ඉ ඉගෙනුම් අවකාශය සහ LMS  දුරස්ථ මාධ්‍යයන්ට අමතරව ඉතා සාර්ථක දුරස්ථ ඉගෙනුම් ක්‍රමයක් හරහා පිඨයේ සිසු සිසුවියන්ගේ දැනුම  වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් යුතුව විදුදිය දහර YouTube ඉගෙනුම් අවකාශය, විශ්ව විද්‍යාලයේ Open Learning  වෙබ් අඩවිය හා සම්බන්ධව ආරම්භ කර තිබෙන අතර සතිපතා විවිධ විෂය ක්ෂේත්‍රයන් අළලා විද්වත් ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් වීඩියෝ පාඩම් මලා සිසු සිසු සිසුවියන් වෙනුවෙන් ගෙන එනු ලැබේ.

එහි සමාරම්භක පාඩම් මාලාව ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ අධ්‍යයනාංශයේ  ජ්‍යේෂ්ඨ  කථිකාචාර්ය මදුභාශිනි රත්නායක මහත්මිය විසින් මෙහයවනු ලබන අතර මෙම වීඩියෝ පාඩම් මාලාව  පොදුවේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගත හැකි උපක්‍රම හා අනෙකුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට සම්බන්ධ දැනුම වර්ධනය කරගත හැකි ප්‍රයෝගික ක්‍රම සම්බන්ධයෙන් නිර්මාණය කර තිබේ.

මෙයට අමතරව මෙම අධ්‍යයනාංශයේ අධ්‍යයනාංශප්‍රධාන ජ්‍යේෂ්ඨ  කථිකාචාර්ය සම්පත් පුෂ්පකුමාර මහතා පිඨයේ ප්‍රථම වසර සිසුන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කිරීම උදෙසා වීඩියෝ පාඩම් මාලාවක් ආරම්භ කර තිබේ.

සති පතා මෙම ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළව නව පාඩම් මාලාව බැගින් යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ.

එසේම ඉදිරියේදී විවිධ විෂය ක්ෂේත්‍ර ඔස්සේ විදුදිය දහර YouTube ඉගෙනුම් අවකාශය සිසු සිසුවියන් උදෙසා යාවත්කාලීන වනු ඇති අතර සිසු සිසුවියන්ට පහසු ආකාරයට සතිපතා මෙම ඉගෙනුම් අවකාශ වෙත පිවිස දැනුම වර්ධනය කරගත හැකිය.

විදුදිය දහර YouTube ඉගෙනුම් අවකාශයට පිවිසෙන්න: http://learn.sjp.ac.lk

Learning English: Short Language Related Talks by Senior Lecturer Madhubhashini Rathnayake: http://learn.sjp.ac.lk/course/learning-english-by-short-language-related-talks/

Learn English Anywhere Anytime by Senior Lecturer Sampath Pushpakumara: http://learn.sjp.ac.lk/course/learn-english-anywhere-anytime/

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ අනෙකුත් ඉ ඉගෙනුම් අවකාශ:

FHSS e Learning Resources: http://fhss.sjp.ac.lk/fhss-e-learning-resources/

LMS: https://lms.fhss.sjp.ac.lk

 

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022