මහා ගත්කරු මාටින් වික්‍රමසිංහ දිනය

dr-martin_wickramasinghe

මාටින් වික්‍රමසිංහ ශුරින් අපාතරින් වෙන්ව දැනට වසර 40 පිරිමත් විරාගය සිනමා පටයට මෙම වසරට වසර 30ක් පිරිමත් විරාගය නවකතාවට වසර 60ක් පිරිමත් නිමිතිකොටගෙන සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය, පුවත්පත් කලා මණ්ඩලය හා මාටින් වික්‍රමසිංහ භාරකාර මණ්ඩලයේ අනුග්‍රහය ඇතිව දෙසැම්බර් මස 8 වන දින මාටින් වික්‍රමසිංහ දිනය ලෙස නම් කොට  වැඩසටහන් ගණනාවක් පැවැත්වුණි.න මේ සඳහා මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර, මහාචාර්ය කාලොෆොන්සේකා රංගන ශිල්පී සනත් ගුණතිලක මහතා, සිනමා වේදී ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි මහතා සහ විවිධ විශ්වවිද්‍යාල නියෝජනය කරමින්ඇ සපැමිණි විද්වතුන් රැසකගේ සහභාගිත්වයෙන් වැඩසටහන පැවැත්විණි.

අරවින්ද තඩාගය නම් වූ වැඩසටහනේදී මාටින් වික්‍රමසිංහ ශුරින්ගෙන් පුවත් පත් කලාවට සිදුවූ සේවය සම්බන්ධයෙන් ආරාධිත දේශනය මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර විසින්ද විරාගය නවකතාව පිළිබඳව විචාරය හා කතිකාවත මහාචාර්ය දර්ශන රත්නායක විසින්ද විරාගය සිනමා පටය පිළිබඳව සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය හිනිදුම සුනිල් සෙනවි විසින්ද පවත්වන ලදී. එසේම මෙම සිනමා පටයේ තාක්ෂණික පැතිකඩ පිළිබඳව සිනමාවෙදී ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි මහත්මා විසින්ද දේශනයක් පැවැත්වීය.

සුමංගල කියවීම ශාලාවේ උදැසන 8 සිට මෙම මාටින් වික්‍රමසිංහ දිනයට සමගාමිව සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යනාංශයේ සිසුන් විසින්  විදි නාට්‍ය සංදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කල අතර, මාටින් වික්‍රමසිංහ ශුරින් රචිත ග්‍රන්ථ ප්‍රදර්ශනයක්ද, විරාගය සිනමා පටය ද ප්‍රදර්ශනයද සිදුකෙරුණි.