මහාචාර්ය මැදගම්පිටියේ විජිතධම්ම හිමියෝ අග්ගමහා ගන්ථවාචක පණ්ඩිත උපාධියෙන් පිදුම් ලබති

මානවශාස්ත්‍ර  හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ, පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අධ්‍යයනාංශයේ මහාචාර්ය මැදගම්පිටියේ විජිතධම්ම හිමියෝ අග්ගමහා ගන්ථවාචක පණ්ඩිත උපාධියෙන් පිදුම් ලබති. අග්ගමහා ගන්ථවාචක පණ්ඩිත උපාධිය, බුරුම (මියන්මාර) රජය විසින් පිරිනමන විශේෂ උපාධියකි. ශාස්ත්‍රීය වශයෙන් සිදුකරන සේවය ඇගයීම වෙනුවෙන් වයස අවුරුදු 60ට අඩු භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට ප්‍රදානය කෙරෙන ඉහළම උපාධිය යි.

පාලි භාෂාවෙන් ගද්‍ය හා පද්‍ය නිර්මාණ සිදුකරමින් පාලි මාධ්‍යයෙන් දේශන පවත්වමින් පාලි භාෂා සාහිත්‍යය ඉහළ නැංවීමට කරන ලද සේවය හා ශාස්ත්‍රපති, දර්ශනපති හා දර්ශනසූරි උපාධි අපේක්‍ෂක ශිෂ්‍යයන්ට ඉගැන්වීමෙන් හා උපදේශකත්වය සැපයීමෙන් කරන ලද සේවය අගය කරමින් මෙම උපාධිය පිරිනමා තිබේ. විජිතධම්ම හිමියන් මියන්මාර රජයෙන් මෙම උපාධිය ලබාගත් ලාබාලතම ශ්‍රී ලාංකික භික්‍ෂුව ද වෙයි. ජනවාරි මස 04 වැනිදාට යෙදෙන මියන්මාරයේ නිදහස් දිනය දා එම උපාධිය පිරිනැමීමට තෝරාගන්නා පිරිස නිවේදනය කරයි.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022