මහාචාර්ය ඥානදාස පෙරේරා මහතා මෙහෙයවන විශේෂ මනෝවිද්‍යා වැඩසටහන

යහපත් මානසික සෞඛ්‍ය තත්වයක් ඇතිකරගැනීමට මන පෙන්වන විශේෂ මනෝවිද්‍යා වැඩමුළුවක් දර්ශනය හා මනෝවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ, දර්ශනය හා මනෝවිද්‍යා සංගමය මගින් සංවිධානය කරන, ලදුව ශ්‍රී ලංකා මානසික සෞඛ්‍ය පදනමේ ගරු සභාපති, මනෝවිද්‍යාව පිලිබඳ මහාචාර්ය ඥානදාස පෙරේරා මැතිතුමා විසින් ජුනි මස 27 වන අගහරුවදා දින බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී පවත්වන ලදී. විභාගයට මුහුණ දිය යුතු අකාරය, මානසික ආතති කළමනාකරණය, ලිහිලනය, සංගීත චිකිත්සනය, මෝහනය, මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය පිලිබඳ විශේෂ මනෝ රංගනයක් ආදී විවිධ අංශ ඔස්සේ මෙම වැඩමුළුව පැවැත්වුණු අතර අධ්‍යයනාංශයේ ආචාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු විද්‍යාර්ථින් රැසක්ද සහභාගී විය.

ඥානදාස පෙරේරා මහතා මෙහෙයවන යහපත් මානසික සෞඛයක් සඳහා මග පෙන්වන විශේෂ මනෝවිද්‍යා වැඩමුළුව

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022