බුදු දහම, කේන්දරය හා විද්‍යාව: විවෘත සංවාදය

සමාජ හා මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන “බුදු දහම, කේන්දරය හා විද්‍යාව” යන මැයෙන් වන විවෘත සංවාදය ජනවාරි මස 5 වන දින ප.ව. 3.00 සිට සුමංගල ශාලාවේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී ලක්ෂ්මන් යූ. ලියනගේ මහතා, හේතුවාදී සංගමයේ සභාපති; වෛද්‍ය වේරගම  මහතා සහ ප්‍රවීණ ලේඛක, දෙහිවල චන්ද්‍ර විශුද්ධි ස්වාමින්වහන්සේ මෙදින සංවාදය සඳහා එක්වන දේශකයෝ වෙති. මෙම සංවාදය සඳහා විද්වත් ඔබ සියලු දෙනාට ආරාධනා…

15874646_921244234676719_6570058437905416218_o

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023