බුදු දහම, කේන්දරය හා විද්‍යාව: විවෘත සංවාදය

සමාජ හා මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන “බුදු දහම, කේන්දරය හා විද්‍යාව” යන මැයෙන් වන විවෘත සංවාදය ජනවාරි මස 5 වන දින ප.ව. 3.00 සිට සුමංගල ශාලාවේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී ලක්ෂ්මන් යූ. ලියනගේ මහතා, හේතුවාදී සංගමයේ සභාපති; වෛද්‍ය වේරගම  මහතා සහ ප්‍රවීණ ලේඛක, දෙහිවල චන්ද්‍ර විශුද්ධි ස්වාමින්වහන්සේ මෙදින සංවාදය සඳහා එක්වන දේශකයෝ වෙති. මෙම සංවාදය සඳහා විද්වත් ඔබ සියලු දෙනාට ආරාධනා…

15874646_921244234676719_6570058437905416218_o