ප්‍රථම අර්ධවාර්ෂික විභාග ප්‍රථිඵල

රටේ පවතින අයහපත් සෞඛ්‍ය තත්වය මත මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම යම් මට්ටමකට ප්‍රමාද වෙමින් පවතින අතර මෙතෙක් පීඨයට ලැබී ඇති ලකුණු මත නිකුත් කළ හැකි ප්‍රතිඵල පමණක් අදාල සිසුන්ගේ දැනගැනීම සඳහා අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවියෙන් පහත දක්වා ඇති ලිංකුව හරහා දැනගැනීමට පහසුකම් සලස්වා ඇති බව මෙයින් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

පිවිසෙන්න >> 

පවතින ගැටළුකාරී තත්වය හමුවේ වුවද හැකි ඉක්මණින් ප්‍රතිඵල සියල්ල නිකුත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරමින් පවතින බව ද පීඨාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.

 

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය 

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023