නියඟයට මුහුණ දිය යුත්තේ කෙසේද?

“වත්මන් පාරිසරික හා කාලගුණික තත්වය” සම්බන්ධයෙන් භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුමනජිත් කුමාර මහතා TV 1 නාලිකාවේ හරිමග වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙමින් පැවැත්වූ සාකච්චාවේදී මෙම තත්වයට මුහුණ දිය යුත්තේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කළේය. තවමත් මෙම තත්වය හේතුවෙන් ආපදා තත්වයක් ඇති වි නොමැති බවත් එවැන්නක් ඇතිවුවහොත් එම අභියෝගය, විශේෂයෙන් නැගෙනහිර වැනි වියලි පළාත්වලට බලපෑම් කළ හැකි බැවින් ඒ සඳහා පුර්ව සුදානම වැදගත් බවත් එතුමා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

එසේම පෘතුවිය ඇතිවීමේ පටන් භූ විද්‍යාත්මක විපර්යාස සිදුවූ ආකාරය සඳහා විද්‍යාත්මකව නිදසුන් ගෙනහැර පාමින් වියළි කාලගුණික තත්වයන් ඇතිවීමේ හේතුන් ආදියද මෙතුමා සිය සාකච්චාවේදී ඉදිරිපත් කළේය.

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023