නියඟයට මුහුණ දිය යුත්තේ කෙසේද?

“වත්මන් පාරිසරික හා කාලගුණික තත්වය” සම්බන්ධයෙන් භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුමනජිත් කුමාර මහතා TV 1 නාලිකාවේ හරිමග වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙමින් පැවැත්වූ සාකච්චාවේදී මෙම තත්වයට මුහුණ දිය යුත්තේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කළේය. තවමත් මෙම තත්වය හේතුවෙන් ආපදා තත්වයක් ඇති වි නොමැති බවත් එවැන්නක් ඇතිවුවහොත් එම අභියෝගය, විශේෂයෙන් නැගෙනහිර වැනි වියලි පළාත්වලට බලපෑම් කළ හැකි බැවින් ඒ සඳහා පුර්ව සුදානම වැදගත් බවත් එතුමා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

එසේම පෘතුවිය ඇතිවීමේ පටන් භූ විද්‍යාත්මක විපර්යාස සිදුවූ ආකාරය සඳහා විද්‍යාත්මකව නිදසුන් ගෙනහැර පාමින් වියළි කාලගුණික තත්වයන් ඇතිවීමේ හේතුන් ආදියද මෙතුමා සිය සාකච්චාවේදී ඉදිරිපත් කළේය.