නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු

මේ වනවිටත් ඔබට නම්නීකරණ වැඩසටහන පිළිබඳ තොරතුරු දන්වා ඇත. ඒ අනුව පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳ ඔබගේ අවධානය යොමු කරනු කැමැත්තෙමි.

 • ඍජු ප්‍රවේශය යටතේ ලියාපදිංචි වූ සිසුන් පමණක් 2023.01.16 වන දින පෙරවරු 10.00 ට පැවැත්වෙන රැස්වීමට සහභාගි විය යුතුය.
 • සියලුම සිසුන් පස්වරු 2.00 ට බණ්ඩාරනායක ශාලාවේ දී පැවැත්වෙන සමාරම්භක උත්සවයට සුදුසු ඇදුමකින් සැරසී සහභාගී විය යුතුය.
 • ඉඩකඩ පහසුකම් සීමාසහිත වීම නිසා සමාරම්භක උත්සවයෙහි සිසුන්ට පමණක් පහසුකම් සලසා ඇති අතර දෙමව්පියන්ගේ සහභාගිත්වය අපේක්ෂා නොකරන බව කරුණාවෙන් දන්වමි.
 • දෙවන දින උදෑසන 8.30 වනවිට සියලුම සිසුන් බණ්ඩාරනායක ශාලාව පසුපස ඇති විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාංගණයට රැස්විය යුතුය. එහි ඔබගේ අංකය සහිත කණ්ඩායමට එක්විය යුතුය.
 •  මෙම සෑම දිනකම විශේෂයෙන් විශ්වවිද්‍යාලය හදුන්වා දීම සහ විශේෂ ක්‍රීඩා වැඩසටහන පැවැත්වෙන  දිනවල එම වැඩසටහන් සහ එයින් පසු වැඩ සටහන් සදහා සහභාගි වීමට පෙර, හෝ පසු ඔබට පිරිසිදු වී වෙනත් ඇදුමකින් සැරසී පැමීණීමට අවශ්‍ය නම් ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාරවල පහසුකම් සලසා ඇත. ඒ සඳහා සුදුසු ඇදූම් රැගෙන ආ හැකිය.
 • විශේෂ ක්‍රීඩා වැඩසටහන සඳහා සුදුසු ඇදුමක් හිස්වැසුමක් රැගෙන ආ හැකි වන අතර විශේෂ ක්‍රීඩා ඇදුම් ඒ සඳහා අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.
 • සියලුම වැඩසටහන්වලදී නියමිත වෙලාවට පැමිණීම අත්‍යාවශ්‍ය වන අතර විනයගරුක ව හැසිරීම සහ වැඩසටහන භාර ආචාර්ය භවතුන්ගේ උපදෙස් නියමිත පරිදි පිළිපැදීම ඔබෙන් අපේක්ෂා කරමි
 • රාත්‍රී 8.00 වනතුරු වැඩසටහන් පැවැත්වෙන දිනවල ප්‍රමාදවී නිවසට යාමේ අපහසුතා පවතින සිසුන් ට එදින ට පමණක් නේවාසිකාගාරවල රැඳී සිටීමට අවසර ලබා දී ඇත.
 • ඔබට පැන නැගෙන සියලුම අධ්‍යයන ගැටලු නම්නීකරණ වැඩසටහනේදී හදුන්වා දෙන අධ්‍යයන උපදේශන කමිටුව මඟින් විසදා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස දන්වන අතර ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු පීඨ වෙබ් අඩවියේ සදහන් කර ඇත.
 • සියලුම පරිපාලන ගැටලු අදාල නිලධාරීන් මුණගැසී කාර්යාලයීය මට්ටමින් විසදා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස දක්වන අතර ඒ සඳහා පහසුකම් සලසා ඇති බව දන්වමි.
 • ඔබ සියලු දෙනාට පළමු වසරේ අනිවාර්ය විෂයයක් වන අනිවාර්ය ඉංග්‍රීසි විෂයය සදහා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ පරීක්ෂණ 2023.01.18 සහ 19 යන දිනවල පෙරවරු 8.00 සිට 10.00 දක්වා පැවැත්වේ. ඒ සඳහා පැමිණිය යුතු ස්ථාන ඉදිරියේදී දැනූම්දීමට කටයුතු කරමි. මෙම පරීක්ෂණ සදහා පෙනීසිටීම අනිවාර්ය වේ.
 • ඔබ පළමු වසරේ ප්‍රධාන විෂයයන් හතරක් හැදෑරිය යුතු වන අතර දෙවන වසරේදී පීඨ නිර්ණායක සපුරා ඇත්නම් ඒ අතරින් එක් විෂයයකින් විශේෂ උපාධිය හැදෑරීමට අවස්ථාව හිමිවේ තොරතුරු තාක්ෂණ විෂයය හෝ ඉංග්‍රීසි විෂයය පළමු වසරේ ප්‍රධාන විෂයයක් ලෙස තෝරා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන සිසුවෙකු නමි පමණක් ඒ සඳහා තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණ සදහා පෙනීසිට සමත් වීම අනිවාර්ය වේ. එම පරීක්ෂණ බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා පස්වරුවේ පැවැත්වීමට නියමිතය.

  නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී
  මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය
  2023.1.15

Orientation 2023 - Notice