කැලිකසල අර්දබුදය හා පාරිසරික ගැටලුව පිලිබඳ සංවාදය

පරිසරවේදී රවින්ද්‍ර කාරියවසම් මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිත කැලිකසල අර්බුදය සහ පාරිසරික ගැටලුව පිලිබඳ විද්වත් සංවාදය අප්‍රේල් මස 27 වනදා සමාජ විද්‍යා හා මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ SLT II ශාලාවේදී පෙ.ව 8.00 ට ආරම්භ වේ. මෙම විද්වත් සංවාදය සංවිධානය සමාජ විද්‍යා හා මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ‘මානව විද්‍යා සංසදය’ විසින් සිදුකරන අතර මේම සංවාදය උනන්දුවක් දක්වන සියලු විද්වතුන්ට වීවෘතය.

 

 

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023