“කලාව, ජීවිතය සහ මානව විද්‍යාව” Online Lecture By Dr. Praneeth Abhayasundara

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, කලාසූරී, ආචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර මහතා විසින් සිදු කරනු ලබන කලාව පිළිබඳ මානව විද්‍යාව මාර්ගගත දේශනය (online lecture) 2020. 06. 24 වන දින පෙ.ව. 10.30 ට ආරම්භ වේ. මේ  සඳහා මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ආදි විද්‍යාර්ථීන්ට, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ  ආදි විද්‍යාර්ථීන්ට  සහ සුවහසක් වූ ලාංකේය ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනයට ලැදි සියල්ලන්ට ම සහභාගී විය හැකිය.
දිනය: 2020.06.24 (බදාදා)
වේලාව: පෙරවරු 10.30 සිට
Zoom සහ Facebook Live යන මාර්ගගත ක්‍රම දෙක ඔස්සේ ම ඔබට සම්බන්ධ විය හැකි ය. Zoom හමුවට අදාළ සබැඳිය පහතින් දැක්වේ.
දේශනයට සම්බන්ධ වීමට පහත සබැඳියේ සඳහන් Google පිරවුම සම්පූර්ණ කර එක්වන්න.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022