“කලාව, ජීවිතය සහ මානව විද්‍යාව” Online Lecture By Dr. Praneeth Abhayasundara

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, කලාසූරී, ආචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර මහතා විසින් සිදු කරනු ලබන කලාව පිළිබඳ මානව විද්‍යාව මාර්ගගත දේශනය (online lecture) 2020. 06. 24 වන දින පෙ.ව. 10.30 ට ආරම්භ වේ. මේ  සඳහා මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ආදි විද්‍යාර්ථීන්ට, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ  ආදි විද්‍යාර්ථීන්ට  සහ සුවහසක් වූ ලාංකේය ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනයට ලැදි සියල්ලන්ට ම සහභාගී විය හැකිය.
දිනය: 2020.06.24 (බදාදා)
වේලාව: පෙරවරු 10.30 සිට
Zoom සහ Facebook Live යන මාර්ගගත ක්‍රම දෙක ඔස්සේ ම ඔබට සම්බන්ධ විය හැකි ය. Zoom හමුවට අදාළ සබැඳිය පහතින් දැක්වේ.
දේශනයට සම්බන්ධ වීමට පහත සබැඳියේ සඳහන් Google පිරවුම සම්පූර්ණ කර එක්වන්න.

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023