උපාධි සහතික හා ලිපි ලබා ගැනීම – මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

උපාධි සහතිකය

2017/18 අධ්‍යයන වර්ෂයේ හෝ ඊට පෙර  උපාධිය සම්පූර්ණ කර මෙතෙක් උපාධි සහතිකය ලබා නොගත් උපාධිලාභීන්ට (අත්‍යවශ්‍යම අයෙකුට) ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රධාන විභාග අංශය අමතා (0112802136) උපාධි සහතිකය ලබා ගත හැක.

විස්තරාත්මක සහතිකය

පහත දැක්වෙන අයදුම්පත්‍රය බාගත කර සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු අයදුම්පතේ සඳහන් පරිදි බැංකුවට මුදල් ගෙවූ රිසිට්පතේ ඡායාරූපයක් ද සමඟින් මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ විභාග ඒකකයේ විද්‍යුත් ලිපිනයට examunitfhss@sjp.ac.lk යොමු කිරීමෙන් ලබා ගත හැක.

ශිෂ්‍ය භාවය තහවුරු කිරීමpes.fhss.sjp.ac.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස අවශ්‍ය තොරතුරු ඇතුලත් කිරීමෙන් පසු ලබා ගත හැක.

2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂය තුළදී ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය), ශාස්ත්‍රවේදී (විශේෂ) හා විද්‍යාවේදී තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ (විශේෂ) උපාධි පාඨමාලාවන්හි අවසාන පරීක්ෂණයට පෙනී සිට ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් පසුවන සිසුන්ට නිකුත් කරනු ලබන ලිපියpes.fhss.sjp.ac.lk/passout/ වෙබ් අඩවියට පිවිස අවශ්‍ය තොරතුරු ඇතුලත් කිරීමෙන් පසු ලබා ගත හැක.

 මීට අමතරව යම්කිසි ශිෂ්‍ය ඉල්ලීමක් වේ නම් dofhss@sjp.ac.lk යන පීඨ විද්‍යුත් තැපෑලට ඇතුළත් කරන ලෙස ද වැඩිදුරටත් දන්වමි.

විස්තරාත්මක සහතිකය සඳහා අයදුම්පත්‍රය>>

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය
2021.07.01

News & Updates

Workshop on Best Practices in Educational Administration and Management for the Academic and Non-Academic Staff of the Faculty of Indigenous Social Sciences and Management Studies, Gampaha Wickramarachchi University of Indigenous Medicine
June 1, 2023
ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023