අංගම්පොර සටන්කලාවේ අභිමානය “අංගම් කෙටිල්ල”

විදුදය අංගම් කලා සංගමය, සංසකෘතික මධ්‍යස්ථානය හා කලා පර්ශදය එකමුතුව සංවිධානය කල අංගම් කෙටිල්ල දෙසැම්බර් මස 6 වන දින ප.ව. 7.00 සුමංගල කියවීම් ශාලාවේදී පැවැත්වුනි.  කලාභූෂණ  ජි. කරුණාපාල මහතා, මහාචාර්ය සමන් චන්ද්‍ර රණසිංහ මහතා, ආචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර මහතා ආදී විද්වතුන් රැසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වුණු සම්ප්‍රදායික සටන් කලාවේ අභිමානය රැගත් මෙම සංදර්ශනය අංගම් කලාවේ සංස්කෘතිකමය වනාකම, සුවිශේෂිත්වය මැනවින් පෙන්නුම් කළේය.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022