ආරාධිත දේශනය – ගුණාත්මක පර්යේෂණයක් සිදු කරන්නේ කෙසේද? How to conduct a qualitative research study?

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පී්‍ඨයේ සමාජවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් මෙහෙයවනු ලබන ආරාධිත දේශනය

Topic: How to conduct a qualitative research study?ගුණාත්මක පර්යේෂණයක් සිදු කරන්නේ කෙසේද?

Time: Aug 24, 2022 07:00 PM Colombo

Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/94635070134?pwd=MEY0VE9uN1U0WHlpcXlhVzN2THJOQT09

 

Meeting ID: 946 3507 0134

Passcode: 159842

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023