දැන්වීමයි මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබාදීම – දෙවන ලැයිස්තුව (තෙවන වසර සහ සිව්වන වසර)

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයෙහි තෙවන සහ සිව්වන වසර සිසුන්ගේ 2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාළ ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණ සඳහා මේ සමග අමුණා ඇති ලැයිස්තුවල සඳහන් සිසුන් හට 2022 ජුනි 06 වන දින සිට පහත සඳහන් නේවාසිකාගාර තුල නේවාසික පහසුකම් සලසා ඇත.

කාන්තා සිසුන් සඳහා – ධර්මපාල නේවාසිකාගාරය (තෙවන සහ සිව්වන වසර සියළු සිසුන්) පිරිමි සිසුන් සඳහා – හෙට්ටිආරච්චි නේවාසිකාගාරය (තෙවන සහ සිව්වන වසර සියළු සිසුන්)

නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා ගැනීමට පැමිණීමේදී පහත සඳහන් ලේඛණ උපශාලාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කල යුතුය. I. කොවිඩ් එන්නත් මාත්‍රා ලබාගත් බවට සහතික කරන ලද කාඩ්පතේ පිටපත II. නේවාසිකාගාර ගාස්තු ලෙස රු. 750/- ක මුදලක් ගෙවා ලබා ගත් රිසිට් පතේ පිටපත (නේවාසිකාගාර ගාස්තු ගෙවීමට අදාල වවුචර්පත් විශ්ව විද්‍යාලීය වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය)

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී ශිෂ්‍ය සුභසාධක අංශය

2022/06/06

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023