පොතක් කියවන ඇසක් වන්න: Awareness Session on Audio-Book Reading (for volunteer readers)

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ කථන ග්‍රන්ථ ව්‍යාපෘතියේ කියවන්නෙකු ලෙස ඔබේ කටහඬට වටිනාකමක් දෙන්න.

විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ මෙන්ම සමස්ථ ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිටින මුද්‍රිත ප්‍රලේඛන කියවීමට නොහැකි (Print Impaired) පාඨකයන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක සමාජ මෙහෙවරක් වන මෙම ව්‍යාපෘතිය සමග ඔබත් අත්වැල් බැඳගන්න.

ස්වෙච්ඡා කියවන්නෙකු ලෙස (Volunteer Reader) අප හා සම්බන්ධ වන්න ට ඔබ කැමතිනම් 2022.08.12 දින පළමුවන පුහුණු සැසිය හා එක්වන්න.

 

Topic: පොතක් කියවන ඇසක් වන්න – Awareness Session for the Audio-Book Readers
Time: Aug 12, 2022 10:00 AM Colombo
 
 
Meeting ID: 958 9747 7125
Passcode: 378755
Audiobook awareness session

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023