2021/2022 නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ දැන ගැනීම සඳහා

ඔබගේ විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය ලියපාදිංචිය නිවැරදිව සිදු කිරීම සඳහා ඔබ විසින් වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කළයුතු තොරතුරු හා සම්බන්ධ පහත සඳහන් කරුණු කෙරෙහි ඔබගේ අවධානය යොමු කරන ලෙස කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

  1. පාස්පෝට් ප්‍රමාණයේ (45mm උස x 35mm පළල) සුදු පසුබිමෙහි වර්ණ උඩුකය සහිත ජේපීජී (.jpg) ආකෘතියෙන් ලබා ගත් (මාස 06කට වඩා පැරණි නොවන) උඩුකය ඡායාරූපයක මෘදු පිටපතක්.

(සැ:යු: මේ සඳහා පරිලෝකනය (Scan) කරන ලද, උඩුකය අපැහැදිලි, සිනහවෙමින් හෝ ඇස් පිය වී ඇති, උපැස් යුවළ සහිත, ප්‍රමිතියෙන් තොර වර්ණ සහිත, නළල සහ හිස වැසෙන ඇඳුම් සහිත ඡායා රූප අනුමත නොකරන අතර කිසිදු ඡායාරූපයක් .jpg ආකෘතියෙන් තොරව ඉදිරිපත් නොකළ යුතු ය).

  1. ඍජු ප්‍රවේශය යටතේ ලියාපදිංචි වන සිසුන් නවක වදය සහ වෙනත් ස්වරූපයේ සාහසික ක්‍රියා නොකරන බවට ප්‍රකාශිත ආකෘති පත්‍රය නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කර අත්සන යොදා ඔබගේ අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධානවරයා මගින් සහතික කරවාගෙන උඩුගත කළයුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

සාමාන්‍ය ප්‍රවේශය යටතේ ලියාපදිංචි වන ලද නමුත් මෙතෙක් එම ආකෘති පත්‍රය පිරවීමට නොහැකි වූ යම් ශිෂ්‍යයෙක් හෝ ශිෂ්‍යාවක් වේ නම් ඔහු හෝ ඇය එම ආකෘති පත්‍රය නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කර අත්සන යොදා ඕනෑම අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධානවරයකු මගින් සහතික කරවාගෙන උඩුගත කළයුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

 

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

News & Updates

Diploma in Criminology 2023/2024 – Intake 13 – අපරාධවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2023/2024
June 5, 2023
Workshop on Best Practices in Educational Administration and Management for the Academic and Non-Academic Staff of the Faculty of Indigenous Social Sciences and Management Studies, Gampaha Wickramarachchi University of Indigenous Medicine
June 1, 2023
ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023