සිහිනයට අත්වැලක් උසස් පෙළ උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ විද්‍යාර්ථයන් විසින් සංවිධානය කළ අ.පො.ස. උසස් පෙළ කලා විෂය ධාරාවෙහි උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ඉතා සාර්ථක ව සිසුන් 5000 කට අධික සංඛ්‍යාවක සහභාගිත්වයෙන් පසුගිය දා අවසන් විණි.
මෙම මහඟු කර්තව්‍ය සඳහා සිය වටිනා කාලය වැය කරමින් අප හා අත්වැල් බැඳගත් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ ආචාර්ය මඩුල්ල සහ අප හට නායකත්වය ලබාදුන් පීඨාධිපතිතුමන් මෙන් ම මහාචාර්ය දමයන්ති බමුණුසිංහ මැතිණිය හා ආචාර්ය ශාන්ත ගම්ලත් මැතිතුමන් සහ අප හට නන් අයුරින් උපකාර කල සියලු ම දෙනාට අපගේ විශේෂ ස්තූතිය මෙයින් පළ කරමු.
සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා පහත යොමු භාවිතා කළ හැකි ය.
1. ආර්ථික විද්‍යාව
2. සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
3. ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය  – i කොටස
4. ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය  – ii කොටස
5. දේශපාලන විද්‍යාව  – i කොටස
6. දේශපාලන විද්‍යාව  – ii කොටස
7. ඉතිහාසය
8. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි – i කොටස
9. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි – ii කොටස
10. බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය
11. භූගෝල විද්‍යාව
12. සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
ඉදිරියටත් මෙවැනි සාර්ථක වැඩසටහන් අප විසින් සංවිධානය කිරීමට නියමිත බැවින් අප සමඟ රැඳී සිටින්න.
FHSS Student Forum

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023