වසරේ විශිෂ්ටතම ශාස්ත්‍රීය කෘතිය – අවසන් වටය සඳහා නිර්දේශිත කෘති – විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2022

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2022 හි වසරේ විශිෂ්ටතම ශාස්ත්‍රීය කෘතිය යන තරග අංශයේ අවසන් වටයට නිර්දේශිත කෘති ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

  • කඩවර ඇදහීම – ශ්‍රී ලංකාවේ කඩවර ඇදහීම හා යාතුකර්ම පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයකි – මහින්ද කේ. විමලසිරි (සීමාසහිත ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ (පුද්.) සමාගම)
  • සංඛ්‍යා පුරාණය – සන්ධ්‍යා කහඳගමගේ (සරසවි ප්‍රකාශකයෝ)
  • කෙවුල්ගම දළදා ගමන් මාලිගය – ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය මහින්ද සෝමතිලක (සීමාසහිත ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ (පුද්.) සමාගම)
  • සිංහල උපාසකජනාලංකාරය – සංස්කරණය සහ විචාරාත්මක අධ්‍යයනයක්) – ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි නාගසිංහ (සීමාසහිත ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ (පුද්.) සමාගම)
  • සිංහල ජන ගායන ශෛලී – සමන් පනාපිටිය (වාපා යුනිවර්සිටි ප්‍රෙස්,සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය)

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

වසරේ විශිෂ්ටතම ශාස්ත්‍රීය කෘතිය

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022